Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2004 - 2013 Araştırma Görevlisi

    Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

  • 2014 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü

    Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü