Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kaynaştırma sınıfında öğretmen

Erken Çocukluk Çalışmaları dergisi, cilt.2, ss.428-439, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

kaynaştırma uygulaması yapılan anasınıflarında işbirliği- yardımlaşma- paylaşma davranışlarının incelenmesi

uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, cilt.10, ss.755-768, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmesi

Kuramsal eğitimbilim dergisi, cilt.10, ss.95-116, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saldırgan Davranışları Önleme Ebeveyn Eğitim Programının SADEP 48 72 Ay Arası Çocukların Davranışları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.139-166, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaynaştırma sınıflarında davranış problemlerinin nedenleri ve baş etme yöntemleri

hacettepe üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi dergisi, cilt.1, ss.474-482, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Çocuklarda Görülen Sosyal DuygusalSorunlar

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.139-163, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin yöneticilerini algılamaları üzerine bir çalışma

Çocuk gelişimi ve eğitimi dergisi, cilt.3, ss.21-32, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Özellikleri

çocuk gelişi ve eğitimi dergisi, cilt.2, ss.77-80, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anaokuluna Devam Eden 5 6 Yaş Grubu ÇocuklarArasından Matematik Alanında Üstün Yetenekli Olanların Belirlenmesi

abant izzet baysal üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.2, ss.15-26, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönemde Matematiksel Kavramların Gelişimi

çocuk gelişimi ve eğitimi dergisi, cilt.1, ss.22-26, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

playing with number a route for rapid improvement of number skills with learning diffuculties disabilities

Equals mathematics and special educational needs, cilt.6, ss.1-3, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Educators Toward Integration

burdur eğitim fakültesi dergisi, cilt.1, ss.161-172, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üstün yetenekli çocukların Eğitimi

Türkiye sosyal araştırmalar dergisi, cilt.3, ss.43-52, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönemde Özürlü Çocuklar İçin Kaynaştırma Programları

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.1, ss.34-36, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Kaynaştırma ProgramlarınaYaklaşımı ve Katılımı

çocuk gelişimi ve eğitimi dergisi, cilt.1, ss.28-33, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

okul öncesi düzeyde ve dört dokuz yaş grubundaki zihinsel engelli çocukarıntercih ettikleri oyun köşeleri ve oyndıkları oyun tiplerinin incelenmesi

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.2, ss.14-24, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar İçin Fiziksel veEğitsel Çevre Düzenlemesi

çocuk gelişimi ve eğitimi dergisi, cilt.1, ss.67-74, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Üstün yetenekli çocukları eğitimi: İsrail örneği

4.Uluslararası Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 May 2018

Çocuğun üstün yetenekli olması ana-baba tutumlarını etkiler mi?

4.Uluslararası Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 May 2018

Üstün yetenekli çocukların ailelerinin karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri.

4.Uluslararası Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 May 2018

Üstün yetenekli çocuklarda yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi besleme

4.Uluslararası Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 May 2018

Okul Öncesi Dönemde Görülen Davranış Problemlerini Etkileyen Bazı Faktörlere Genel Bir Bakış

1st Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 May 2018

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN KONU EDİLDİĞİ FİLMLERİN GELİŞİMSEL VE EĞİTSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017), Nevşehir/Ürgüp, Türkiye, 5 - 08 October 2017, ss.113-114

who am ı gifted students opinions on their needs and interests

excellence & ınnovation in basic- higher education & psychology, croatia, Hırvatistan, 18 - 21 May 2016, ss.80

Üstün yetenekli çocuklarda sosyal ilişkiler ve akademik başarısızlık

15. uluslararası sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 May 2016, ss.297

Hastanede Yatan Çocukların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi

International Congresses on Education, Atina, Yunanistan, 4 - 07 June 2015

Model development for inclusive gifted education in Turkey

12. Inclusive education in balkan countries: policy and practice, Ohrid, Makedonya, 25 - 27 June 2009, ss.87

gifted and talented children in turkey a chronological review of the literature

the world for gifted and talented children, Londrina, İngiltere, 5 - 09 August 2007, cilt.1, ss.95-100

üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmenin rolü

1.Türkiye Üstün Yetenekli çocuklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 September 2004, ss.179-186

okul öncesi dönemde çocuk ve matematik

ulusal ev ekonomisi kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 07 November 1997, cilt.1, ss.200-203

Engelli çocuğa sahip ailelerin kaynaştırma programlarına yaklaşımı

özel eğitimde aile eğitimi sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 14 April 2000, ss.188

Okul öncesinde entegrasyon ve entegrasyonun başarısını etkileyen faktörler

okul öncesi eğitim sempozyumu okul öncesinde yeni yaklaşımlar, Ankara, Türkiye, 30 - 31 May 1997, cilt.1, ss.45-50

Ana babaların okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri

9. Yapa Okul öncesi eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 June 1993, ss.96-105

okul öncesi çocuklarda matematik kavramlarının gelişimi

8. Yapa okulöncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 May 1992, ss.93-96

Down Sendromlu Çocukların Eğitimi

Yapa 4. okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 April 1986

Kitap & Kitap Bölümleri

özel gereksinimli çocuklar

özel gereksinimli çocuklar,, emine nilgün metin, Editör, maya akademi, Ankara, ss.1-10, 2016

özel gereksinimi çocuklar

zihinsel engelli çocuklar, emine nilgün metin, Editör, Maya akademi, Ankara, ss.53-88, 2012

özel gereksinimli çocuklar

özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması, emine nilgün metin, Editör, maya akademi, Ankara, ss.373-402, 2012

özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim

zihinsel engelli çocuklar ve eğitimleri, necate baykoç dönmez, Editör, eğiten kitap, Ankara, ss.157-182, 2011

Beni tanıyormusun

0-6 yaş grubundaki çocukların gelişim özellikleri, hasan dilekoğlu, Editör, Düzey matbaacılık, Trabzon, ss.1-21, 2008

Üstün yetenekli çocuklar

Özaşama matbaacılık,yayıncılık, Ankara, 1999

okul öncesi eğitimcileri için el kitabı 2

okul öncesi dönemde matematik eğitimi- etkinlik örnekleri, şule bilir, Editör, hüner matbaacılık, Ankara, ss.74-78, 1994