Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kaynaştırma sınıfında öğretmen

Erken Çocukluk Çalışmaları dergisi, vol.2, pp.428-439, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kaynaştırma sınıflarında davranış problemlerinin nedenleri ve baş etme yöntemleri

hacettepe üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi dergisi, vol.1, pp.474-482, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Üstün Yetenekli Çocuklarda Görülen Sosyal DuygusalSorunlar

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.139-163, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Üstün Yetenekli Çocuklar ve Özellikleri

çocuk gelişi ve eğitimi dergisi, vol.2, pp.77-80, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Anaokuluna Devam Eden 5 6 Yaş Grubu ÇocuklarArasından Matematik Alanında Üstün Yetenekli Olanların Belirlenmesi

abant izzet baysal üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, vol.2, pp.15-26, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Öncesi Dönemde Matematiksel Kavramların Gelişimi

çocuk gelişimi ve eğitimi dergisi, vol.1, pp.22-26, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Attitudes of Educators Toward Integration

burdur eğitim fakültesi dergisi, vol.1, pp.161-172, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Üstün yetenekli çocukların Eğitimi

Türkiye sosyal araştırmalar dergisi, vol.3, pp.43-52, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Okul Öncesi Dönemde Özürlü Çocuklar İçin Kaynaştırma Programları

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.1, pp.34-36, 1999 (ESCI) Creative Commons License

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar İçin Fiziksel veEğitsel Çevre Düzenlemesi

çocuk gelişimi ve eğitimi dergisi, vol.1, pp.67-74, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

okul öncesi düzeyde ve dört dokuz yaş grubundaki zihinsel engelli çocukarıntercih ettikleri oyun köşeleri ve oyndıkları oyun tiplerinin incelenmesi

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.2, pp.14-24, 1999 (ESCI)

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Kaynaştırma ProgramlarınaYaklaşımı ve Katılımı

çocuk gelişimi ve eğitimi dergisi, vol.1, pp.28-33, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Oral Health Knowledge of Turkish Senior Child Development Students- Results of the Pilot Study

24th EADPH Congress-Patient-centered care: multi-sectoral approaches to improving oral health, 12 - 14 September 2019

Üstün yetenekli çocukları eğitimi: İsrail örneği

4.Uluslararası Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018

Çocuğun üstün yetenekli olması ana-baba tutumlarını etkiler mi?

4.Uluslararası Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018

Üstün yetenekli çocukların ailelerinin karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerileri.

4.Uluslararası Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018

Üstün yetenekli çocuklarda yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi besleme

4.Uluslararası Üstün Yetenekliler Ve Eğitimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 May 2018

Okul Öncesi Dönemde Görülen Davranış Problemlerini Etkileyen Bazı Faktörlere Genel Bir Bakış

1st Internatıonal Health Scıence And Lıfe Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN KONU EDİLDİĞİ FİLMLERİN GELİŞİMSEL VE EĞİTSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

I. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (BILMES 2017), Nevşehir/Ürgüp, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.113-114

Who Am I Gifted Students Opinions On Their Needs And Interests

The International Conference on: Excellence, Creativity and Innovation in Basic & Higher Education, 18 - 21 May 2016

who am ı gifted students opinions on their needs and interests

excellence & ınnovation in basic- higher education & psychology, croatia, Croatia, 18 - 21 May 2016, pp.80

Üstün yetenekli çocuklarda sosyal ilişkiler ve akademik başarısızlık

15. uluslararası sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.297

Model development for inclusive gifted education in Turkey

12. Inclusive education in balkan countries: policy and practice, Ohrid, Macedonia, 25 - 27 June 2009, pp.87

gifted and talented children in turkey a chronological review of the literature

the world for gifted and talented children, Londrina, United Kingdom, 5 - 09 August 2007, vol.1, pp.95-100

üstün yetenekli çocukların eğitiminde öğretmenin rolü

1.Türkiye Üstün Yetenekli çocuklar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2004, pp.179-186

okul öncesi dönemde çocuk ve matematik

ulusal ev ekonomisi kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 07 November 1997, vol.1, pp.200-203 Sustainable Development

Engelli çocuğa sahip ailelerin kaynaştırma programlarına yaklaşımı

özel eğitimde aile eğitimi sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 14 April 2000, pp.188

Okul öncesinde entegrasyon ve entegrasyonun başarısını etkileyen faktörler

okul öncesi eğitim sempozyumu okul öncesinde yeni yaklaşımlar, Ankara, Turkey, 30 - 31 May 1997, vol.1, pp.45-50

Ana babaların okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri

9. Yapa Okul öncesi eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, İstanbul, Turkey, 17 - 19 June 1993, pp.96-105 Sustainable Development

okul öncesi çocuklarda matematik kavramlarının gelişimi

8. Yapa okulöncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri, İstanbul, Turkey, 21 - 23 May 1992, pp.93-96 Sustainable Development

Down Sendromlu Çocukların Eğitimi

Yapa 4. okul öncesi eğitimi ve yaygınlaştırılması semineri, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 1986

Books & Book Chapters

özel gereksinimli çocuklar,

in: özel gereksinimli çocuklar, emine nilgün metin, Editor, maya akademi, Ankara, pp.1-10, 2016

zihinsel engelli çocuklar

in: özel gereksinimi çocuklar, emine nilgün metin, Editor, Maya akademi, Ankara, pp.53-88, 2012

özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması

in: özel gereksinimli çocuklar, emine nilgün metin, Editor, maya akademi, Ankara, pp.373-402, 2012

zihinsel engelli çocuklar ve eğitimleri

in: özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim, necate baykoç dönmez, Editor, eğiten kitap, Ankara, pp.157-182, 2011 Sustainable Development

0-6 yaş grubundaki çocukların gelişim özellikleri

in: Beni tanıyormusun, hasan dilekoğlu, Editor, Düzey matbaacılık, Trabzon, pp.1-21, 2008

Üstün yetenekli çocuklar

Özaşama matbaacılık,yayıncılık, Ankara, 1999

okul öncesi dönemde matematik eğitimi- etkinlik örnekleri

in: okul öncesi eğitimcileri için el kitabı 2, şule bilir, Editor, hüner matbaacılık, Ankara, pp.74-78, 1994