Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dahili, Cerrahi, Temel?

Kariyer Günleri, Türkiye, 16 - 17 Mart 2018

A case of oray myiasis with Phormia Regina Larvae

10th Balkan Congress of Microbiology Microbiologia Balkanica’xx 2017, 16 - 18 Kasım 2017