A case of oray myiasis with Phormia Regina Larvae


ÜNALAN E. T. , Koç N., ÇETİK S., NALBANTOĞLU S., AKYÖN YILMAZ Y. , ERGÜVEN S.

10th Balkan Congress of Microbiology Microbiologia Balkanica’xx 2017, 16 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri