Investigation of O25B-ST131 clone, H30-RX subclones and BLA CTX-M in urinary Escherichia coli isolates at Hacettepe University hospitals. Uluslararası 38. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 4-8 Kasım 2018, Antalya. Sözlü Bildiri no.SS-58.


DEMİRCİ S. , ÜNALAN E. T. , ÇAKAR A. , ESER Ö. , ALTUN B. , SANCAK B. , ...Daha Fazla

ınternational XXXVIII. Turkish Microbiology Congress, 4 - 08 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri