Arş.Gör.Dr.

EDİBE ÖZMEN BAYSAL


Fen Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Botanik A.B.D.

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

1997 - 2003

1997 - 2003

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Ankara ili atmosferik spor ve polenlerinin araştırılması

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2006

2006

Yüksek Lisans

Türkiye'deki limonium miller (plumbaginaceae) cinsi üzerine palinolojik ve bazı morfolojik çalışmalar

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Anatomisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

General trends in Atmospheric concentration in the high populated city of Ankara, Turkey

Acar A., Alan Ş., Kaplan A., Özmen Baysal E. , Doğan C. , Pınar N. M.

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.40-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

An Unexpected Contaminant in Honey

GENCAY ÇELEMLİ Ö. , ÖZMEN E.

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.43, ss.243-247, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Türkiye’de iç kesimlerde yetişen LimoniumMiller (Plumbaginaceae) türlerinin polen morfolojisi

Özmen E. , Doğan C. , Akaydın G. , Doğan M.

Biological Diversity and Conservation, cilt.5, ss.7-18, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Palinolojik Veri Tabanları ve AeropalinolojikÇalışmalar Açısından Önemi

Doğan C. , Özmen E. , Kızılpınar Temizer İ.

Türkiye Klinikleri İmmünoloji Allerji Özel Dergisi, cilt.4, ss.38-42, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2010

2010

Morphological, Palynological and Ecological Features of Dianthus engleri Hausskn. amp Bornm.

Özüdoğru B. , Özmen E. , Doğan C., Erik S.

HACETTEPE JOURNAL OF BİOLOGY AND CHEMİSTRY, cilt.38, sa.2, ss.139-147, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Pollen morphology of some taxa of aromatic Genus Tanacetum L. (Asteraceae)

Özmen Baysal E. , Kızılpınar I., Ozudogru B., Doğan C. , Erik S.

FABAD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.34, sa.1, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

Ballıkayalar Vadisi (Gebze-Kocaeli)’nin Florası

AKAYDIN G. , ÖZMEN E. , ÖZÜDOĞRU B.

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.279-289, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Airborne spores of Bitlis city between 2013-2014 years

Özmen Baysal E. , Doğan C. , Başer B.

2nd Aerobiology and Palynology Symposium (APAS2018), Muğla, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2018, ss.22 Creative Commons License

2017

2017

Importance of actual aeropalynology studies in terms of seasonal allergic rhinitis

ÖZMEN BAYSAL E.

1st International Conference on Conventional and Modern Approaches in Plant Science, 28 - 29 Kasım 2017

2016

2016

Archaeobotanic Approaches to Agriculture and Diet in Hakemi Use

Özmen Baysal E. , Doğan C.

From Bone to Diet Interpreting the Dietary Habits of the Past People An International Workshop, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Mart 2016 Creative Commons License

2015

2015

Ankara ili atmosferinde bulunan Alternaria ve Cladosporium sporları ve mateorolojik faktörlerle ilişkisi (2015)

Doğan C. , Özturhan A. C. , Özmen Baysal E. , Tanyeri Ö.

XXII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2015, cilt.13, ss.21 Creative Commons License

2015

2015

Ankara ili atmosferinde, polen konsantrasyonlarının 2007-2014 yılları arasındaki değişimi

Doğan C. , Özmen Baysal E. , Özturhan A. C. , Uysal Soyer Ö. , Şekerel B. E. , Tuncer A., et al.

XXII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2015, cilt.13, ss.18-19 Creative Commons License

2015

2015

Ankara İli 2015 Yılı Aeropalinoloji Verileri

Doğan C. , Tanyeri Ö., Özmen Baysal E.

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2015, cilt.13, ss.16 Creative Commons License

2015

2015

Long term trends in airborn pollen concentration in the capital city of Turkey

Pınar N. M. , Acar A., Doğan C. , Özmen E. , Kaplan A.

10th International Meeting of the Pollen Monitoring Programme Modern Studies, Past Records and Future Perspectives, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 2015, ss.8 Creative Commons License

2014

2014

Türkiye’de Yetişen Bazı Onobrychis(Fabaceae) Taksonlarını Polen Morfolojisi

Özturhan A. C. , Özmen E. , Tekin M., Doğan C.

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.428 Creative Commons License

2014

2014

Comperative Study of Leaf Anatomy on Helianthemum Species (Cistaceae) In Turkey

YEŞİLYURT E. B. , ERİK S. , ÖZMEN E. , AKAYDIN G.

The Third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, Antalya, Türkiye, 19 Nisan 2014, ss.99

2014

2014

Morphological, Ecological, Palynological andSeed Surface Properties of Reseda aucheri Boiss. subsp. rotundifolia (Kotschy ex Müll.-Arg.)Rech.f.

ÇİLDEN E. , ÖZMEN E. , YILDIRIMLI Ş. , DOĞAN C.

3. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2014

2012

2012

Bazı endemik Tanacetum (Asteraceae) türlerinin polen morfolojisi

Tekin M., Özmen E. , Doğan C.

21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.617-618 Creative Commons License

2012

2012

Türkiye’de yayılış gösteren Limonium Mill. (Plumbaginaceae) türlerinin polen morfolojisi

Özmen E. , Doğan C. , Akaydın G. , Doğan M.

ULUSAL DİSİPLİNLERARASI 1. ÇEVRE KONGRESİ, Sakarya, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2012, ss.53 Creative Commons License

2012

2012

Taxanomic studies on rare endemic species from Turkey: Helianthemum germanicopolitanum Bornm. (Cistaceae)

Yeşilyurt E. B. , Erik S. , Gömürgen A. N. , Doğan C. , Özmen E. , Akaydın G.

International Symposium On Biology of Rare and Endemic Plant Species, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2012, ss.59 Creative Commons License

2011

2011

Kavuşan Höyük (Bismil-Diyarbakır): Orta Tunç Çağında Tarım Faaliyetleri

ÖZMEN E. , DOĞAN C. , KIZILPINAR İ.

Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 19 Ekim 2011

2010

2010

Bazı endemik Tordylium (Apiaceae) türlerinin polen morfolojisi

Özmen E. , Doğan C. , Gömürgen A. N. , Altınözlü H.

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.414 Creative Commons License

2009

2009

Pollen morphology of Turkish Michauxia L’Herit (Fam. Campanulaceae)

Özmen E. , Kızılpınar İ., Hürkul M. M. , Doğan C. , Güvenç A., Ersoy O.

5th Balkan Botanical Congress, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 7 - 11 Eylül 2009, ss.115 Creative Commons License

2009

2009

Counts of airborne Cladosporium and Alternaria spores in Ankara in 2005-2008 and their relationship to meteorological parameters

Kizilpinar Y., CİVELEK E. , Ozmen E. , Soyer O., Sackesen C. , TUNCER A.

28th Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Warszawa, Polonya, 6 - 10 Haziran 2009, cilt.64, ss.423 identifier

2008

2008

Ankara İlinde 2005-2008 Yıllarında Spor Sayımları

Kızılpınar İ., Civelek E. , Özmen E. , Uysal Soyer Ö. , Saçkesen C. , Doğan C., et al.

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 Kasım 2008, ss.52 Creative Commons License

2008

2008

Ankara ili güncel aeropalinoloji verileri

Özmen E. , Doğan C. , Kızılpınar İ., Saçkesen C., Tuncer A.

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.403 Creative Commons License

2007

2007

ANKARA AEROPALİNOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kızılpınar İ., Doğan C. , Özmen E. , Tuncer A.

XV. ULUSALALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 Ekim 2007, ss.64 Creative Commons License

2005

2005

Türkiye’deki Bazı Centaurea L. (Asteraceae) Taksonlarının Polen Morfolojisi

Doğan C. , Özmen E.

II. Uluslararası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali-Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2005, ss.457-539 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

Yapraklar

DOĞAN C., ÖZMEN E.

Botanik Bitki Biyolojisine Giriş, Hasan Çetin Özen, Murat Biricik, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.120-142, 2012

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2015

Aralık 2015

EASTERN ANATOLIAN JOURNAL OF SCIENCE

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

EASTERN ANATOLIAN JOURNAL OF SCIENCE

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

1st International Conference on Conventional and Modern Approaches in Plant Science

Katılımcı

Lahore-Pakistan

2016

2016

An International Workshop: From Bone to Diet Interpreting the Dietary Habits of The Past People

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2014

2014

22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2012

2012

21. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Ekoloji 2012 Sempozyumu

Katılımcı

Kilis-Türkiye

2012

2012

1. Ulusal Disiplinlerarası Çevre Kongresi

Katılımcı

Sakarya-Türkiye

2011

2011

Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu

Katılımcı

Mardin-Türkiye

2010

2010

20. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

Denizli-Türkiye

2009

2009

5th Balkan Botanical Congress

Katılımcı

Belgrade-Sırbistan Ve Karadağ

2008

2008

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

2008

2008

19. Ulusal Biyoloji Kongresi

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2005

2005

II. Uluslararası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Burslar

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

TEV- Yüksek Lisans-Doktora Bursu

Vakıf

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 2