Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Department Of Specıal Educatıon, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Applıed Behavıoral Analysıs, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  OSB olan çocukların hayali oyun sıklığını ve çeşitliliğini arttırmada ipucunun giderek arttırılmasıyla öğretimin etkililiği

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Applıed Behavıoral Analysıs

Foreign Languages

 • C2 Mastery English