Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emotion regulation, emotion recognition, and empathy in adolescents with anorexia nervosa

EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA AND OBESITY, cilt.24, ss.825-834, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neurobiology of Tourette Syndrome

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.27, ss.275-285, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Familial psychological factors are associated with encopresis

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.57, ss.143-148, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Self esteem and associated factors in a large clinical adolescent sample in Turkey

EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, cilt.22, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship disorders and cognitive functioning in young children

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.52, ss.512-519, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Differential Experiences and Separation-Individuation in Adolescent Twins

ADOLESCENT PSYCHIATRY, cilt.2, ss.52-60, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları ve Sağaltımı.

Türkiye Klinikleri Psikiyatri, cilt.3, ss.39-47, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE EPIDEMOLOGY OF CHILDHOOD PSYCHOPATHOLOGY IN TURKEY: A MULTICENTER NATIONWİDE STUDY (EPICPAT-T)

28.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

FC Çuhadaroğlu Z Tuzun D Akdemir DF Özdemir E Ataman Identity Development of Turkish Adolescents T7 04 01 MADRID 2015 oral presentation

International congress of ESCAP European society for child and adolescent psychiatry , ESCAP, Madrid, İspanya, 20 - 24 Haziran 2015, ss.172-173