Ergenlerde kendine zarar verme davranışları: risk etkenleri, değerlendirme ve önleme.


Ersöz Alan B., Akdemir D.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.60, pp.121-127, 2017 (Scopus)

Abstract

Self-injurious behaviors (SIB) are self-directed behaviors which can result in relevant tissue damage. These can be suicidal or non-suicidal with respect to intention. The majority of SIB begin at adolescence and sometimes cause serious injuries or death. While the prevalence of SIB is increasing every year, it is becoming a major public health problem. Repetition is also very common. There are several individual/psychiatric, familial and social risk factors for SIB including previous SIB, history of depression, history of abuse and neglect, being bullied and feeling hopeless. Non-suicidal SIB also increase the risk for suicidal behaviors. This article reviews the psychiatric assessment, treatment and prevention of SIB in adolescents.

Key words: adolescent, self-injurious behaviors, self-harm, suicide.

Kendine zarar verme davranışı (KZVD) kişinin kendi vücudunda gerçekleştirdiği ve doku hasarı ile sonuçlanabilen eylemdir. Eylemin niyetine göre özkıyım girişiminden ayrılır. Genellikle ergenlikte başlar ve bazen sakatlanma ya da ölümle sonuçlanabilir. KZVD yaygınlığı yıllar içinde artış göstererek önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Tekrarlayıcı KZVD sık görülür. Geçmişte KZVD öyküsü, depresyon, ihmal ve istismara uğrama, zorbalığa maruz kalma, ümitsizlik gibi bireysel/psikiyatrik, ailesel ve sosyal birçok risk etkeni saptanmıştır. KZVD özkıyım girişimi açısından da risk etkenidir. Bu derlemede ergenlerdeki KZVD’nin psikiyatrik değerlendirmesi, tedavisi ve önleme stratejileri gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler: ergenlik, kendine zarar verme davranışı, özkıyım.