Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Emotion regulation, emotion recognition, and empathy in adolescents with anorexia nervosa

EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA AND OBESITY, vol.24, no.5, pp.825-834, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study.

Journal of affective disorders, vol.238, pp.513-521, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Neurobiology of Tourette Syndrome

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.27, no.4, pp.275-285, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Identity development of Turkish adolescents

EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, vol.24, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Familial psychological factors are associated with encopresis

PEDIATRICS INTERNATIONAL, vol.57, no.1, pp.143-148, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Self esteem and associated factors in a large clinical adolescent sample in Turkey

EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, vol.22, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier

Identity status and self-esteem in adolescents with non-suicidal self-injurious behavior

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.14, no.1, pp.69-76, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Relationship disorders and cognitive functioning in young children

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.52, no.5, pp.512-519, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Anorexia Nervosa in a Young, Sportive Male with Severe Bradycardia

HONG KONG JOURNAL OF PAEDIATRICS, vol.15, no.3, pp.224-229, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Psychopathology in the children of parents with bipolar mood disorder

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.19, no.2, pp.133-140, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Early onset conversion disorder: A case report

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.17, no.1, pp.65-71, 2006 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Seçici Konuşmazlık Tanısı Konan Bir Çocukta Çok Eksenli Tedavi Yaklaşımı

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.27, no.2, pp.120-123, 2020 (Other Refereed National Journals)

Multimodal Treatment Approach in a Child with Selective Mutism

Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, vol.27, no.2, pp.120-123, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ergenlerde kendine zarar verme davranışları: risk etkenleri, değerlendirme ve önleme.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, vol.60, pp.121-127, 2017 (Other Refereed National Journals)

The understanding of risk factors for eating disorders in male adolescents.

International journal of adolescent medicine and health, vol.28, pp.97-105, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Bipolar bozukluk ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu birlikteliği

Türkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics, vol.1, no.1, pp.55-63, 2015 (Other Refereed National Journals)

Yeme bozuklukları

Katkı Pediatri Dergisi, vol.35, no.1, pp.83-96, 2013 (Other Refereed National Journals)

İntihar davranışı

Katkı Pediatri Dergisi, vol.35, no.1, pp.97-103, 2013 (Other Refereed National Journals)

Differential Experiences and Separation-Individuation in Adolescent Twins

ADOLESCENT PSYCHIATRY, vol.2, no.1, pp.52-60, 2012 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ergenlerde psikososyal gelişim özellikleri ve sorunları

Katkı Pediatri Dergisi, vol.34, no.6, pp.709-717, 2012 (Other Refereed National Journals)

Çok erken başlangıçlı şizofrenide klinik görünüm ve tanı güçlükleri Olgu sunumları

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.19, no.2, pp.87-95, 2012 (Other Refereed National Journals)

Çocuk ve ergenlerde yeme bozuklukları

Clinic Pediatri, vol.7, no.1, pp.20-27, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yeme bozuklukları

Güncel Çocuk Sağlığı Dergisi, vol.1, no.4, pp.83-87, 2012 (Other Refereed National Journals)

Otizm Farkındalık ve tedavi

Bilim ve Teknik Dergisi, vol.508, pp.68-71, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları ve Sağaltımı.

Türkiye Klinikleri Psikiyatri, vol.3, pp.39-47, 2010 (Other Refereed National Journals)

Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümüne başvuran ergenlerin klinik özellikleri

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.15, pp.5-13, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çocukluk çağı gelişimsel ve psikiyatrik bozukluklarında omega 3 yağ asitleri

Katkı Pediatri Dergisi, vol.28, no.1, pp.32-37, 2006 (Other Refereed National Journals)

Çocuk ve ergen psikiyatrisinde beyin görüntüleme

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.12, pp.75-82, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bipolar Afektif Bozukluğun Nörobiyolojisi

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.9, pp.110-117, 2002 (Other Refereed National Journals)

Çocuk ve ergenlerde obsesif kompulsif bozukluk Sosyodemografik ve klinik özellikler

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.8, pp.11-18, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Assessing in autistic traits and impairment of social function in female adolescents with anorexia nervosa

24 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Proffessions, 20 - 23 July 2018

The epidemology of childhood psychopathology in Turkey: A multicenter nationwide study (EPİCPAT-T)

28. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 May 2018

THE EPIDEMOLOGY OF CHILDHOOD PSYCHOPATHOLOGY IN TURKEY: A MULTICENTER NATIONWİDE STUDY (EPICPAT-T)

28.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 9 - 12 May 2018

Ergenlerde madde bağımlılığının önlenmesi (Korunma).

6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi, Turkey, 31 March - 01 April 2017

Çocuk ve ergenlerde anksiyete bozuklukları

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Turkey, 4 - 08 November 2015

Identity development of Turkish adolescents

16th International Congress of European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP, 20 - 24 June 2015

FC Çuhadaroğlu Z Tuzun D Akdemir DF Özdemir E Ataman Identity Development of Turkish Adolescents T7 04 01 MADRID 2015 oral presentation

International congress of ESCAP European society for child and adolescent psychiatry , ESCAP, Madrid, Spain, 20 - 24 June 2015, pp.172-173

Beslenme yeme tutumları yeme bozuklukları Riskler koruma ve önleme

19. Ergen Günleri Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 December 2014

Çocuk ve ergenlerde suisidal davranışlar

Çocuk Acil Tıp Kongresi, Turkey, 26 - 28 March 2014

Ergen bipolar bozukluğunda eş hastalanım

16. Ergen Günleri Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 November 2011

Yeme bozukluklarına psikodinamik bakış

20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 25 - 28 April 2010

Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğine başvuran gençlerin özellikleri

42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 1 - 05 November 2006

Ergenlikte gelişimsel özellikler ve çalışan gençler

20. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, Turkey, 4 - 05 May 2006

Bebeklikte anksiyete bozuklukları

16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Turkey, 20 - 23 April 2006

Books & Book Chapters

Türkiye'de gençlerin benlik saygısı

in: Türkiye de Gençlik Ne Biliyoruz Ne Bilmiyoruz, , Editor, Hekimler Yayın Birliği, pp.69-81, 2012

Şiddet, çocuk ve medya

in: Medyada Şiddet Kültürü, Özer Ö, Editor, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, pp.411-432, 2010

Ergenlerde psikososyal gelişim özellikleri ve sorunları

in: Temel Pediatri Kitabı, E Hasanoğlu,R Düşünsel,A Bideci, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.1623-1626, 2010