Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Professor

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 2006 - 2013 Professor

  Baskent University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature

 • 1993 - 1997 Lecturer

  Leipzig Universität, Tarih, Sanat Ve Doğu Bilimleri Fakültesi, Şarkiyat Bölümü

 • 1993 - 1993 Instructor

  Szeged Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Altayistik

Managerial Experience

 • 2013 - Continues Deputy Head of Department

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 2006 - 2013 Vice Dean

  Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2003 - 2013 Head of Department

  Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2007 - 2010 Head of Department

  Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

 • 1999 - 2001 Deputy Head of Department

  Dogu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Non Academic Experience

 • 2013 - Continues Prof. Dr.

  Hacettepe Üniversitesi

 • 2015 - 2015 Misafir Öğretim Üyesi

  Çin Milletler Üniversitesi

 • 2001 - 2013 Öğretim Üyesi

  Başkent Üniversitesi

 • 2012 - 2012 Misafir Öğretim Üyesi "World Famous Scholar Lecturer At MINZU of China

  MINZU university of China

 • 1998 - 2001 Öğretim Üyesi

  Doğu Akdeniz Üniversitesi

 • 1998 - 1998 Misafir Öğretim Üyesi

  Uppsala Üniversitesi

 • 1993 - 1997 Öğretim Görevlisi

  Leipzig Üniversitesi, Şarkiyat Enstitüsü

 • 1993 - 1993 Okutman

  Szeged Üniversitesi, Altayistik Bölümü

Courses

 • Undergraduate ÖZEL KONULAR

 • Postgraduate TOPLUMSAL DİLBİLİM

 • Postgraduate TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ

 • Undergraduate TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİ

 • Postgraduate ÇAĞATAY GRUBU TÜRK LEHÇELERİ

 • Doctorate YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR

 • Doctorate TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ

 • Postgraduate Türkçe Dil İlişkileri

 • Postgraduate Türk Dili Semineri

 • Undergraduate Osmanlıca III

 • Undergraduate Tatar Dili ve Edebiyatı

 • Postgraduate Ağız Bilimi

Advising Theses