Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İzleyici Araştırmaları ve Politik İmkân Sorunu

Moment Dergi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.241-269, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

12 Eylül Filmleri ve Üniversite Gençliği: Politik Söylemler Bağlamında 12 Eylül Filmlerinin Alımlanması.

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.9-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intercultural Encounters in Fatih Akın’s Films

Ethnologia Balkanica, sa.13, ss.181-193, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sinemada Seyircilik

Felsefede Bugün ve Yarın Konferansları XV, Türkiye, 22 Mart 2019

Roman ve Film Olarak Orlando’da Androjenlik ve Feminist Ütopyalar

Siyasal Psikoloji Konferansı, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

Tekrar, Sıkışmışlık, Zaman İmgesi ve Eksilti: Araf’xxta Filmsel Zamanın İnşası ve İmgelerin Anlamı

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XVII: Sinema ve Zaman, Türkiye, 05 Mayıs 2016 - 07 Mayıs 2017

Tekrar Sıkışmışlık Zaman İmgesi ve Eksilti Araf ta Filmsel Zamanın İnşası ve İmgelerin Anlamı

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XVII “Sinema ve Zaman”, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Semih Kaplanoğlu’xxnun Yusuf Üçlemesinde Zaman İmgesi ve Taşra

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XII: Sinema ve Felsefe, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011

”Nuri Bilge Ceylan Sinemasının Gerçek(çi)liği”

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı ıx: Sinema ve Gerçek, Türkiye, 02 Mayıs 2008 - 05 Mayıs 2018

”2000’xxler Türkiye Sinemasında 12 Eylül”

Karaburun Bilim Kongresi: 80’xxden Sonra..., Türkiye, 3 - 06 Eylül 2009

Intercultural Encounters in Fatih Akın Films

5th INASEA Conference Migration to, from and Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Change and Transnational Ties, 21 - 24 Mayıs 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Metinsel Konumdan Sosyal Öznelere Kadın Sinema İzleyicileri

Sinema, Seyir ve Seyirci: Türkiye’de 2000 Sonrası Değişen Seyir Kültürü ve Yeni Seyir Deneyimleri, ÖZSOY AYDAN, Editör, Literatürkacademia, ss.53-76, 2020

Muhalif Anlamlardan Söylemdeki Çatlaklara: 12 Eylül Filmlerinin Alımlanması

Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem, Ergül, Hakan, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi, ss.55-81, 2013

Yaralar İçinde Ancak Umutlu Bir Hayat Var

Sinemada Hayat Var: Oğuz Onaran İçin..., Öztürk, S. Ruken ve Büker, Seçil, Editör, DeKİ, ss.243-254, 2012