Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Monitoring potential ionospheric changes caused by the Van earthquake (M(w)7.2)

ANNALES GEOPHYSICAE, cilt.37, ss.143-151, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the vertical accuracy of the ALOS world 3D-30m digital elevation model

REMOTE SENSING LETTERS, cilt.9, ss.607-615, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison between IRI-2012 and GPS-TEC observations over the western Black Sea

ANNALES GEOPHYSICAE, cilt.35, ss.817-824, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modelling and validation of the weighted mean temperature for Turkey

METEOROLOGICAL APPLICATIONS, cilt.24, ss.92-100, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The 3-D strain patterns in Turkey using geodetic velocity fields from the RTK-CORS (TR) network

JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES, cilt.115, ss.246-270, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Review of variations in M-w < 7 earthquake motions on position and TEC (M-w=6.5 Aegean Sea earthquake sample)

NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, cilt.16, ss.543-557, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MONITORING IONOSPHERIC VARIATION FOR A DEFINITE PERIOD TIME IN TURKEY

ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, cilt.15, ss.339-342, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unsustainable urban development for Zonguldak metropolitan area (NW Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, cilt.21, ss.398-405, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Historical account of monitoring the North Anatolian Fault at the Ismetpasa segment and the latest findings

Eartquake resistant engineering structures IX book series, cilt.132, ss.259-270, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Monitoring deformations on engineering structures in Kozlu Hard Coal Basin

NATURAL HAZARDS, cilt.65, ss.2311-2330, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Turkish real time kinematic GPS network (TUSAGA-Aktif) infrastructure

Scientific Research And Essays, cilt.6, ss.3986-3999, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Subsidence occurring in mining regions and a case study of Zonguldak Kozlu Basin

Scientific Research and Essays, cilt.6, ss.1317-1327, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

An investigation on multipath errors in real time kinematic GPS method

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.2186-2200, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation on Accuracies of Real Time Kinematic GPS for GIS Applications

REMOTE SENSING, cilt.1, ss.22-35, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Integrating GPS with national networks by collocation method

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.177, ss.508-514, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of Errors In Coordinates On Transformation Parameters

ASCE Journal of Surveying Engineering, cilt.129, ss.91-94, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of regional ionospheric grid model over China from dense GPS observations

GEODESY AND GEODYNAMICS, cilt.7, ss.361-368, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tüm Turkiye İçin GNSS ile Su Buharının Kestiriminde Q Dönüşüm Faktörünün Elde Edilmesi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.90-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyosonda ve GPS Verileri ile Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Değerlerinin Karşılaştırılması

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.32-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TUSAGA Aktif Delivering benefits to Turkey

Coordinates, cilt.10, ss.19-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Measuring effects of mining on surface structure

Coordinates, cilt.8, ss.20-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jeodezi Gitsin Eskisi Gelsin Yenisi

HKMO Harita Bülteni, cilt.83, ss.62-64, 2012 (Hakemsiz Dergi)

TUSAGA Aktif CORS TR Sisteminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Katkıları

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.2011, ss.134-139, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multipath Effects in RTK GPS and A Case Study

Journal of Aeronautics, Astronautics, and Aviation, Series A, cilt.42, ss.231-240, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Gerçek Zamanlı Kinematik GPS ile Ölçülen Köprü Salınımlarının Zaman Serisi Analizi

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.95, ss.25-35, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilimsel Yazımda Biçim ve GİYBİS Düzenlemesi

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.90, ss.41-45, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uydusallar Pseudolitler

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.88, ss.21-30, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison of Two Well Known Models for 7 Parameter Transformation

Australian Surveyor, cilt.47, ss.24-30, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yerel Deformasyon Çalışmalarında Global Konumlama Sisteminin GPS Potansiyeli

HKMO Dergisi, cilt.87, ss.24-37, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GPS te Atmosferin Etkileri

HKMO Dergisi, cilt.86, ss.14-20, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GPS te Tamsayı Belirsizlik Çözümleri

HKMO Dergisi, cilt.84, ss.35-50, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişen Alet Dünyasında Ölçme Uygulaması Eğitimi Ders Kitapları ve Alet Tasarımı

HKMO Dergisi, cilt.83, ss.111-120, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NEPAL DEPREMİ KAYNAKLI OLASI İYONOSFERİK DEĞİŞİMLERİN GNSS ÖLÇÜLERİ KULLANILARAK İRDELENMESİ

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

Sabit GNSS Verileri ile Troposfer Uygulamaları

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu 2017 Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

MONITORING OF IONOSPHERIC DISTURBANCES AT Mw 7.8 NEPAL EARTHQUAKE USING GNSS MEASUREMENTS

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES, 18 - 21 Ekim 2017

Investigation of Seasonal Ionospheric Variations from GNSS and IRI-2012

Fifth International Conference on Raidation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 Haziran 2017

Inversitigation of Seasonal Ionospheric Variations from GNSS and IRI-2012

Fifth International Conference on Raidation and Applications in Various Fields of Research (RAD2017), Budva, KARADAĞ, 12 - 16 Haziran 2017

Mevsimsel Toplam Elektron Miktarı (TEM) Değişimlerinin Farklı Modellerle İrdelenmesi

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

TUSAGA-Aktif’in GNSS Meteorolojisi Ağı Olarak Kullanılması

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017

Monitoring ionospheric disturbances at Mw 7.8 Nepal Earthquake and predicting magtitudes of earthquakes using GNSS measurements

International symposium on GIS applications in geography and geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

An overview of studies on tropospheric parameters and IVW computations in Turkey

COST Action Group ES1206 Management and working Group Meeting, Berlin, Almanya, 1 - 02 Eylül 2016

A Study of the Impact of Insolation of Remote Sensing Based Landcover and Landuse Data Extraction

2016 XXIII ISPRS Congress, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz 2016, cilt.7, ss.65-69

Monitoring Ionospheric Variation for a Definite Period of Time in Turkey

SMPR 2015/ISPRS International Conference on Geo-Information Modeling and Environmental Monitoring, Kish Adası, 23 - 25 Kasım 2015

Effects of Ocean Tide Models on GNSS Estimated ZTD and PWV in Turkey

SMPR 2015/ISPRS International Conference on Geo-Information Modeling and Environmental Monitoring, Kish Adası, 23 - 25 Kasım 2015

Latest Geodetic Findings on Ismetpasa Segment of North Anatolian Fault

26th IUGG General Assemby 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti, 22 Haziran - 02 Temmuz 2015

Weighted Mean Temperature Model for Turkey using GNSS Observables

26th IUGG General Assemby 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti, 22 Haziran - 02 Temmuz 2015

Coefficients of Tm Ts and Q Models for Turkey

COST ES1206 Workshop, Selanik, Yunanistan, 11 - 14 Mayıs 2015

The Use and Impact of GPS IPWV in Severe Precipitation

7th Atmospheric Science Sympoisum, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

Estimation of the Precipitable Water Vapor from GNSS Observables

7th Atmospheric Science Sympoisum, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

Türkiye için Islak Zenit Gecikmesi Su Buharı Dönüşüm Faktörünün Modellenmesi

15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 25 - 28 Mart 2015

Global Navigasyon Uydu Sistemleri GNSS SBAS ve Sabit GNSS Ağlarının Temelleri

1. Konum Belirleme ve Uydu Navigasyonu Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 20 Mart 2015

Determination of Ionospheric Total Electron Content Derived from GNSS Measurements

AGU Fall Meeting, Sam Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 19 Aralık 2014

GNSS Meteorology and Water Vapour Estimation in Turkey

GNSS4SWEC MC and Working Group Meeting, Varna, Bulgaristan, 11 - 12 Eylül 2014

Distributed GIS for Smart Cities ArcGIS for Sustainable Society

19. ESRİ Kullanıcıları Konferansı, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2014

Radyosonda ve GNSS Verileri ile Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Miktarlarının Karşılaştırılması

Radyosonda ve GNSS Verileri ile Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Miktarlarının Karşılaştırılması, Çorum, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Water Vapour Estimation using GPS

1st ES1206 GNSS4SWEC Workshop, Munich, Almanya, 26 - 28 Şubat 2014, ss.16-17

Sabit GNSS Ağı CORS

TUSAGA-Aktif Açılış ve Kullanıcılar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2013

Temel Jeodezi Tusaga Aktif ve GNNS

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, GNSS Seminerleri, Afyonkarahisar, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2012

Temel Jeodezi ve GNNS

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, GNSS Seminerleri, Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2010

Kinematik GPS ile Köprü Salınımlarının Belirlenmesi

5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 2010, Zonguldak, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2010, cilt.5, ss.525-535

Temel Jeodezi Koordinat Sistemleri ve GPS

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, GNSS Seminerleri, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2009

Gelişmiş Ülkelerdeki Yetkin Mühendis Haritacı Unvanları ve Edinme Koşulları

Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar Çalıştayı 2004, Kocaeli, Türkiye, 29 Eylül 2006

Gelişmiş Ülkelerdeki Yetkin Mühendis Unvanları ve Edinme Koşulları

II. Ulusal Mühendislik Kongresi 2006, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2006, cilt.1, ss.239-247

Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Ağı Network RTK ile Konumlama

TUJK-Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı 2004, Türkiye, 14 Nisan 2004, cilt.1, ss.202-216

Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Konumlarının Duyarlık Analizi ve Bir Örnek Uygulama

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2003, cilt.9, ss.437-445

Accuracy analysis of real time kinematic GPS positions and a cases study

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Türkiye, 31 Mart - 04 Nisan 2003, cilt.9, ss.549-558

Kitap & Kitap Bölümleri

Satellite Positioning Methods, Models and Applications

Sensing Precipitable Water Vapor (PWV) using GPS in Turkey –Validation and Variations, Shuanggen Jin, Editör, InTech, Rijeka, ss.117-129, 2015

Earthquake Soil Interaction

Historical Account of Monitoring North Anatolian Fault at Ismetpasa Segment and Latest Findings, S. Syngellakis, Editör, WIT Press, Southampton, ss.15-28, 2015

Jeodezi II

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yayın Ofisi, Zonguldak, 2000

Jeodezi I

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yayın Ofisi, Zonguldak, 1999