Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Miraç Kavramının Alevi Sözlü Kültürü Açısından İncelenmesi: Çubuk Şabanözü Örneği

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.92, pp.143-170, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Çubuk Ve Şabanözü Bölgeleri Alevi Köylerindeki Cem Geleneklerine Müzikal Açıdan Bir Bakış

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.89, pp.97-118, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Devirsel İbadet Modelleri Olarak Semah- Semâ Uygulamalarının Tarihsel Kökenleri

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.87, pp.23-48, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Abdalan ı Rum Topluluklarının İnanç Gelenekleri Üzerinden Semah İbadetinin Temellerine Bir Bakış

Hünkar Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cemil Bin Yıllık Sesin Hafızası

Tanburi Cemil Bey Sempozyumu, 13 October 2016 - 14 October 2106

Kılıç, Şiir ve Musiki: Gazi Giray Han

Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.361-372

MAKAM İNCELEMELERİ 1: ARAZBÂR

ULUSLARARASI MÜZİK VE BİLİMLER SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.347-360

Mevlevî Ayin Geleneğinin Temsilinde Anlamsal Bir Dönüşüm

İTÜ Uluslararası Müzik ve Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.643-650

Semah Kavramını Devir Nazariyesi Üzerinde Anlamak: Aynayı Tuttum Yüzüme

IV. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.611-632

Çubuk Bölgesi Alevi Köylerindeki Cem Geleneklerine ve Bu Kapsamdaki DiniMusiki Uygulamalarına Bir Bakış

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi II. Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.549-565

Hüseyin Sadettin Arel’xxin Sümer Müziği Tasavvuru Üzerine Bazı Mülahazalar ve Bu Tasavvur’xxun Arel’xxİn Bestecilik Anlayışı Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Hüseyin Sadettin Arel ve Türk Müziği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 December 2017, pp.237-246

Seyh Bedreddin Meselesinin Siyasi Yönüne Müzikal ve Edebi Zeminden BirBakıs

Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu-Müzik ve Politika, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.69-88

Şeyh Bedreddin Meselesinin Siyasi Yönüne Müzikal ve Edebi Zeminden Bir Bakış

Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.69-88

A Brief History of Ottoman/Turkish Music Theory via Its Music-Theoretical Instruments

5th International Conference on Analytical Approaches to World Music (AAWM 2018), Selanik, Greece, 26 - 29 July 2018

ORKESTRA DERGİSİNDE MUSİKİ İNKILABI ÜZERİNE ANLATILAR

Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 7 - 10 December 2017

Koç Baba Deyişleri Koyun Baba Semahı Makamsal Ezgisel ve Sözel Analizleri

Uluslararası Nehrin Piri: Koyunbaba Sempozyumu, Çorum, Turkey, 13 - 14 May 2016

Müzikle Terapi Uygulamalarının Başarısında Müzikbilimin Rolü

20.İstanbul Türk Müziği Günleri (01-31 Mayıs 2013), Müzik, Tiyatro ve Edebiyat'ın Bilim İle Etkileşimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2013, vol.1, pp.61-65

Between Identity and Diversity Music education in times of migration The Case Of Turkey

WOMEX 2016 Conference Session, Santiago de Compostela, Spain, 20 October 2016

Women as a symbol of fertility in Anatolian Myths

1st International Women's Congress, Ankara, Turkey, 14 - 16 November 2016, vol.1

Çubuk ta Dini Musiki Yaklaşımları

Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 9 - 10 October 2015

A Comparative Analysis of the Theoretical Approaches to Makam Music in the 18th Century Manuscripts of Kyrillos Marmarinos and Nasır Abdülbaki Dede

2nd International Interdisciplinary Musicological Conferenceof the Department of Psaltic Art and Musicology of the Volos Academy for Theological Studies, Volos, Greece, 9 - 11 June 2016

Books & Book Chapters

Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş-Abdallık ve Aşıklık Geleneği Arasında Köprü Kuran İki Usta

in: Türk Musikisi Atlası, Feyzan Göher Vural, Timur Vural, Editor, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, pp.159-172, 2019

Metin Turan’la “Çoban Müziği” Üzerine Bir Söyleşinin Notları

in: ZAMANIN ESİNTİLERİNDE METİN TURAN ÖZEL DOSYASI, Serpil Aygün Cengiz, Pınar Ekinci, Editor, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yayını, Ankara, pp.135-142, 2019

Devriyeler’den Edvar’a: Devir Nazariyesi Üzerinden Anadolu Müzik Geleneklerine Bir Bakış

in: Şehvar Beşiroğlu’ya Armağan, Namık Sinan Turan, Şeyma Ersoy Çak, Editor, Pan Yayıncılık, İstanbul, pp.215-222, 2019

Osmanlı’xxdan Kalan Bir Şiir ve Müzik Mirası: ”Gazi Murad Reis’xxden IV. Murad’xxa ’xxvakanüvislik” örneği olarak Yeniçeri aşıkları”

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XIV-Divan’xxdan Nağmeler: farklı boyutlarıyla edebiyat-musiki ilişkileri, Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Ali Emre Özyıldırım, Ersu Pekin, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.322-345, 2019

Metaforik Anlatımlarla BezenmişBir Müziğin Dili Ney'i Anlatır

in: Müzik Bilim Sanat I, Arslan Fazlı, Öztürk Mustafa Tahir, Editor, Yayınevi, İstanbul, pp.35-56, 2016

Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana hükümet programlarında müzik: Eleştirisel bir bakış

in: İllüzyon Cumhuriyet in Klasik Müzik Serüveni, Kutluk Fırat, Editor, H2O, İstanbul, pp.260-280, 2016

Tarihsel ve Kavramsal Altyapı

in: Kadim Sesler Kadim İzler, Gümüş Yüce, Editor, TİKA Yayınları, İstanbul, pp.11-48, 2016

Güçlü Titreşimler Müziğin Fiziği

Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara, 2015

A Change of Perception: The Rapprochement of the State with the Cultural Colours of Anatolia Through Traditional Musics

in: In Which Direction Is Music Heading Cultural and Cognitive Studies in Turkey, Fırat Kutluk, Uğur Türkmen, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.109-122, 2015

Anadolu da İnanç ve Müzik İlişkisi Bir Sonsuz Devir

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları-T.C.Merkez Bankası Yayınları, Ankara, 2010