Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pollen Morphology of the Genus Arenaria L. (Subgenus Arenaria) (Caryophyllaceae) in Turkey

Pakistan Journal Of Botany, cilt.51, ss.2225-2235, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Pollen morphology of some Arenaria taxa (Caryophyllaceae)

PHYTOTAXA, cilt.351, ss.29-40, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The effect of regular versus on-demand desloratadine treatment in children with allergic rhinitis.

International journal of pediatric otorhinolaryngology, cilt.71, ss.843-9, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Do the leukotriene receptor antagonists work in children with grass pollen-induced allergic rhinitis?

Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, cilt.17, ss.259-68, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

General trends in Atmospheric concentration in the high populated city of Ankara, Turkey

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.7, ss.40-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de iç kesimlerde yetişen LimoniumMiller (Plumbaginaceae) türlerinin polen morfolojisi

Biological Diversity and Conservation, cilt.5, ss.7-18, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’deki Hyoscyamus L. (Solanaceae) türlerinin polen morfolojisi

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.15, ss.20-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pollen morphology of Onosma L. (Boraginaceae) taxa distributed in NE Anatolia

EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.71-82, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Palinolojik Veri Tabanları ve AeropalinolojikÇalışmalar Açısından Önemi

Türkiye Klinikleri İmmünoloji Allerji Özel Dergisi, cilt.4, ss.38-42, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çamkoru (Ankara) atmosferindeki polenlerin araştırılması

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.8, ss.180-188, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ankara atmosferinde Gramineae polen konsantrasyonunun meteorolojik faktörlerle ilişkisi (2007-2008)

Research Journal of Biology Sciences (BİBAD), cilt.3, ss.9-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Morphological, Palynological and Ecological Features of Dianthus engleri Hausskn. Bornm.

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.38, ss.139-147, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of pollens in the atmosphere of Camkoru (Ankara)

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.8, ss.180-188, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Physicochemical characteristics and composition of Trifolium L. honeys produced in Turkey

Mellifera, cilt.8, ss.9-18, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pollen morphology of some taxa of aromatic Genus Tanacetum L. (Asteraceae)

FABAD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.34, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Trabzon atmosferindeki aeroallerjenlerin mevsimsel dağılımı

ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, cilt.6, ss.11-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de palinolojik delillerin yardımıyla çözülen ilk hırsızlık olayı

Adli Bilimler Dergisi/Turkish Journal of Forensic Sciences, cilt.6, ss.36-42, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pollen morphology of some Delphinium L. (Ranunculaceae) taxa in Turkey

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.34, ss.1-17, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Olay yerine palinolojik bir yaklaşım

Adli Bilimler Dergisi/Turkish Journal of Forensic Sciences, cilt.4, ss.41-46, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kriminal olaylarda palinomorfların kullanımı

Adli Bilimler Dergisi/Turkish Journal of Forensic Sciences, cilt.3, ss.69-74, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Biyokriminal Palinoloji

İpucu, cilt.1, ss.13-18, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Physicochemical characteristics and composition of Eucalyptus camaldulensis Dehnh. honey produced in Turkey

Apiacta Trade Journal of Apimondia for Science and Practice, cilt.36, ss.182-189, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pollen analysis of honeys from Central, Eastern and Southeastern Anatolia in Turkey

Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, cilt.28, ss.35-50, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’nin bazı Alkanna Tausch türlerinin polen morfolojisi

Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi/Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, cilt.18, ss.19-34, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Mycelial forms of Morchella conica Pers. on the nutritions with pollen and propolis

Apiacta International Technical Magazine of Apicultural and Economic Information, cilt.32, ss.112-118, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’nin çeşitli yörelerinden toplanan ballarda polen analizi

Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi/Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, cilt.16, ss.15-24, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Beytepe Kampüsü’nün (Ankara) atmosferik polenleri: I ağaç ve çalılar

Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi/Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, cilt.16, ss.33-67, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Beytepe Kampüsü’nün (Ankara) atmosferik polenleri: II otsular

Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi/Hacettepe Bulletin of Natural Sciences and Engineering, cilt.16, ss.69-98, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pollen analysis of Rize-Anzer (Turkish) honey

Apiacta/An International Technical Magazine of Apicultural and Economic Information, cilt.30, ss.75-82, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Türkiye’nin bazı Isatis L. taksonlarının polen morfolojisi

Turkish Journal Of Botany, cilt.14, ss.12-31, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Airborne spores of Bitlis city between 2013-2014 years

2nd Aerobiology and Palynology Symposium (APAS2018), Muğla, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2018, ss.22 Creative Commons License

Effectiveness of preseasonal allergoid immunotherapy: Controlled trial in monosensitized and polysensitized patients

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Munich, Almanya, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73, ss.482-483 Creative Commons License identifier

Adli Palinoloji

III. Aerobiyoloji, Palinoloji ve Allerjik Hastalıklarda Son Yenilikler Sempozyumu, Kastamonu, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2016, ss.21-22 Creative Commons License

Archaeobotanic Approaches to Agriculture and Diet in Hakemi Use

From Bone to Diet Interpreting the Dietary Habits of the Past People An International Workshop, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Mart 2016 Creative Commons License

Populus (Kavak) ve Alerji

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü VIII. Genel Kurul Toplantısı, Kocaeli, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2014, ss.63-73 Creative Commons License

Ankara ili atmosferinde bulunan Alternaria ve Cladosporium sporları ve mateorolojik faktörlerle ilişkisi (2015)

XXII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2015, cilt.13, ss.21 Creative Commons License

Ankara ili atmosferinde, polen konsantrasyonlarının 2007-2014 yılları arasındaki değişimi

XXII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2015, cilt.13, ss.18-19 Creative Commons License

Ankara İli 2015 Yılı Aeropalinoloji Verileri

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2015, cilt.13, ss.16 Creative Commons License

Long term trends in airborn pollen concentration in the capital city of Turkey

10th International Meeting of the Pollen Monitoring Programme Modern Studies, Past Records and Future Perspectives, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 2015, ss.8 Creative Commons License

Türkiye’deki Arenaria (Grup A) (Caryophyllaceae) taksonlarının polen morfolojisi

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.597 Creative Commons License

Morphological Ecological Palynological and Seed Surface Properties of Reseda aucheri Boiss subsp rotundifolia Kotschy ex Müll Arg Rech f

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species III, BIORARE 2014, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2014, ss.62 Creative Commons License

The high prevalence of pollen sensitisation and allergic rhinoconjunctivitis in children with tree nut and peanut allergy

XXXI Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Lausanne, İsviçre, 16 - 20 Haziran 2012, cilt.67, ss.490 Creative Commons License identifier

Bazı endemik Tanacetum (Asteraceae) türlerinin polen morfolojisi

21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, ss.617-618 Creative Commons License

Türkiye’de yayılış gösteren Limonium Mill. (Plumbaginaceae) türlerinin polen morfolojisi

ULUSAL DİSİPLİNLERARASI 1. ÇEVRE KONGRESİ, Sakarya, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2012, ss.53 Creative Commons License

Taxanomic studies on rare endemic species from Turkey: Helianthemum germanicopolitanum Bornm. (Cistaceae)

International Symposium On Biology of Rare and Endemic Plant Species, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2012, ss.59 Creative Commons License

2011 yılında Ankara ili atmosferinde bulunan bazı mantar sporları

ALLERJİK HASTALIKLAR VE KLİNİK İMMÜNOLOJİDE TEDAVİ 2011, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.35 Creative Commons License

Kavuşan Höyük (Bismil-Diyarbakır): Orta Tunç Çağında Tarım Faaliyetleri

Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 19 Ekim 2011

The effects of meteorological data on the pollen amounts of tree taxa existing in Konya atmosphere in 2008-2009

EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, EAACI CONGRESS 2011, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2011, ss.381 Creative Commons License identifier

Bazı endemik Tordylium (Apiaceae) türlerinin polen morfolojisi

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.414 Creative Commons License

2008 yılında Konya ili atmosferinde bulunan polenler

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.417-419 Creative Commons License

Malcolmia (Brassicaceae) cinsine ait bazı türlerin polen morfolojisi

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.419 Creative Commons License

The comparison of Alternaria and Cladosporium spore counts in two city, Ankara and Konya atmosphere at 2009

XXIX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London, İngiltere, 5 - 09 Haziran 2010, cilt.65, ss.428 Creative Commons License identifier

Pollen morphology of Turkish Michauxia L’Herit (Fam. Campanulaceae)

5th Balkan Botanical Congress, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 7 - 11 Eylül 2009, ss.115 Creative Commons License

Pollen grains in the atmosphere of Konya, Turkey

XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Warszawa, Polonya, 6 - 10 Haziran 2009, cilt.64, ss.375 Creative Commons License identifier

Pollen counts and their relationship with meteorological parameters in Ankara, Turkey between 2005 and 2008

XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Warszawa, Polonya, 6 - 10 Haziran 2009, cilt.64, ss.422-423 Creative Commons License identifier identifier identifier

Alternaria and Cladosporium spores in the atmosphere of Konya, Turkey

XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Warszawa, Polonya, 6 - 10 Haziran 2009, cilt.64, ss.248-249 Creative Commons License identifier

Adli Palinoloji Nedir?

Hacettepe Üniversitesi Adli Bilimler Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2009, ss.61-90 Creative Commons License

2008 yılında Konya ili atmosferinde görülen polenler

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 Kasım 2008, ss.50 Creative Commons License

Ankara ilinde 2005-2008 yıllarında spor sayımları

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 Kasım 2008, ss.52 Creative Commons License

Ankara ilinde 2005-2008 yılları arasında polen sayımları ve meteorolojik verilerle ilişkisi

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 Kasım 2008, ss.52 Creative Commons License

Alternaria ve Cladosporium sporlarının Konya ilinin atmosferinde dağılımı

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 Kasım 2008, ss.50 Creative Commons License

Ankara ili güncel aeropalinoloji verileri

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.403 Creative Commons License

ANKARA AEROPALİNOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

XV. ULUSALALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 16 Ekim 2007, ss.64 Creative Commons License

Airborne pollen concentration in Ankara, Adana, Diyarbakir, Turkey, 2004-2005

The 8th International Congress on Aerobiology, Neuchatel, İsviçre, 21 - 25 Ağustos 2006, ss.194 Creative Commons License

Türkiye’deki Bazı Centaurea L. (Asteraceae) Taksonlarının Polen Morfolojisi

II. Uluslararası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali-Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2005, ss.457-539 Creative Commons License

Effects of meteorological factors on the levels of Alternaria, Cladosporium spores in the atmosphere of Ankara, 2004-2005

Aerobiology 2005, PAAA, Annual Meeting of the Pan American Aerobiology Association, Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 06 Haziran 2005, ss.35 Creative Commons License

Airborne pollen concentration in Diyarbakır, Turkey, 2004-2005

Aerobiology 2005, PAAA, Annual Meeting of the Pan American Aerobiology Association, Oklahoma, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 06 Haziran 2005, ss.21 Creative Commons License

Olay yerine palinolojik bir yaklaşım

III. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2004 Creative Commons License

Seed from the Late Chalcolithic and Early Bronze Age levels from Bakla Tepe and Liman Tepe in İzmir, West Anatolia

Pre- Actes 11eme Symposium du Groupe International de Recherche en Paleoethnobotanique, Toulouse, Fransa, 18 - 23 Mayıs 1998, ss.1 Creative Commons License

The plant remains from Liman Tepe and Bakla Tepe (İzmir) Turkey

International Symposium/The Aegean in the Neolithic Chalcolithic and Early Bronze Age, İzmir, Türkiye, 13 - 19 Ekim 1997, ss.1 Creative Commons License

Antibacterial activity of propolis extracts

Apimondia 34th International Apicultural Congress, Lausanne, İsviçre, 15 - 19 Ağustos 1995, ss.1-5 Creative Commons License identifier identifier

Pollen analysis of honey from Türkiye

Apimondia 34th International Apicultural Congress, Lausanne, İsviçre, 15 - 19 Ağustos 1995, ss.1-13 Creative Commons License

Isatis glauca (Brassicaceae) türünde polimorfizm

VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Eylül 1986, cilt.1, ss.231-239 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Yapraklar

Botanik Bitki Biyolojisine Giriş, Özen,H.Ç.,Biricik,M., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.120-142, 2012 Creative Commons License

Adli Palinoloji

Adli Bilimler, Karakuş,O., Editör, Adalet Yayınevi, Ankara, ss.373-395, 2011 Creative Commons License

Ankara-Gölbaşı’nda Yetişen Endemik Centaurea tchihatcheffii Fisch. Et. Mey. ve Aynı Alanda Yayılış Gösteren Diğer Centaurea L. Türlerinin Polen Morfolojisi

Centaurea tchihatcheffii Ankara Gölbaşı Sevgi Çiçeği, Boşgelmez,A., Editör, Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.279-294, 2005 Creative Commons License

Arkeobotanik Ve Anadolu’da Gerçekleştirilen Bazı Arkeobotanik Çalışmalar

Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2002 Yıllığı, Hayat Erkanal, Editör, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.373-376, 2003 Creative Commons License

Allerjen Bitkiler

Allerjik Rinosinüzitler, Önerci,M., Editör, Rekmay Ltd., Ankara, ss.257-338, 2002 Creative Commons License