Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Biyokriminal Palinoloji

İpucu, vol.1, no.2, pp.13-18, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Airborne spores of Bitlis city between 2013-2014 years

2nd Aerobiology and Palynology Symposium (APAS2018), Muğla, Turkey, 7 - 10 October 2018, pp.22 Creative Commons License

Effectiveness of preseasonal allergoid immunotherapy: Controlled trial in monosensitized and polysensitized patients

European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.482-483 Creative Commons License identifier

Adli Palinoloji

III. Aerobiyoloji, Palinoloji ve Allerjik Hastalıklarda Son Yenilikler Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 November 2016, pp.21-22 Creative Commons License Sustainable Development

Archaeobotanic Approaches to Agriculture and Diet in Hakemi Use

From Bone to Diet Interpreting the Dietary Habits of the Past People An International Workshop, Ankara, Turkey, 16 - 17 March 2016 Creative Commons License

Populus (Kavak) ve Alerji

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Milli Kavak Koordinatörlüğü VIII. Genel Kurul Toplantısı, Kocaeli, Turkey, 13 - 14 November 2014, pp.63-73 Creative Commons License

Ankara ili atmosferinde bulunan Alternaria ve Cladosporium sporları ve mateorolojik faktörlerle ilişkisi (2015)

XXII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, vol.13, pp.21 Creative Commons License

Ankara ili atmosferinde, polen konsantrasyonlarının 2007-2014 yılları arasındaki değişimi

XXII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, vol.13, pp.18-19 Creative Commons License

Ankara İli 2015 Yılı Aeropalinoloji Verileri

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, vol.13, pp.16 Creative Commons License

Ankara ili 2015 yılı aeropalinoloji verileri

XXII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015, vol.13, pp.16

Long term trends in airborn pollen concentration in the capital city of Turkey

10th International Meeting of the Pollen Monitoring Programme Modern Studies, Past Records and Future Perspectives, İstanbul, Turkey, 12 - 16 May 2015, pp.8 Creative Commons License

Türkiye’deki Arenaria (Grup A) (Caryophyllaceae) taksonlarının polen morfolojisi

22. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 23 - 27 June 2014, pp.597 Creative Commons License

Morphological Ecological Palynological and Seed Surface Properties of Reseda aucheri Boiss subsp rotundifolia Kotschy ex Müll Arg Rech f

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species III, BIORARE 2014, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2014, pp.62 Creative Commons License

Bazı endemik Tanacetum (Asteraceae) türlerinin polen morfolojisi

21. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 3 - 07 September 2012, pp.617-618 Creative Commons License

2011 yılında Ankara ili atmosferinde bulunan bazı mantar sporları

ALLERJİK HASTALIKLAR VE KLİNİK İMMÜNOLOJİDE TEDAVİ 2011, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.35 Creative Commons License

Kavuşan Höyük (Bismil-Diyarbakır): Orta Tunç Çağında Tarım Faaliyetleri

Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, Mardin, Turkey, 19 October 2011

The comparison of Alternaria and Cladosporium spore counts in two city, Ankara and Konya atmosphere at 2009

XXIX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, London, United Kingdom, 5 - 09 June 2010, vol.65, pp.428 Creative Commons License identifier

Alternaria and Cladosporium spores in the atmosphere of Konya, Turkey

XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Warszawa, Poland, 6 - 10 June 2009, vol.64, pp.248-249 Creative Commons License identifier

Pollen grains in the atmosphere of Konya, Turkey

XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Warszawa, Poland, 6 - 10 June 2009, vol.64, pp.375 Creative Commons License identifier

Pollen counts and their relationship with meteorological parameters in Ankara, Turkey between 2005 and 2008

XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Warszawa, Poland, 6 - 10 June 2009, vol.64, pp.422-423 Creative Commons License identifier identifier identifier

Adli Palinoloji Nedir?

Hacettepe Üniversitesi Adli Bilimler Çalıştayı, Ankara, Turkey, 24 March 2009, pp.61-90 Creative Commons License Sustainable Development

Ankara ilinde 2005-2008 yıllarında spor sayımları

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 23 November 2008, pp.52 Creative Commons License

2008 yılında Konya ili atmosferinde görülen polenler

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 23 November 2008, pp.50 Creative Commons License

Alternaria ve Cladosporium sporlarının Konya ilinin atmosferinde dağılımı

XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 23 November 2008, pp.50 Creative Commons License Sustainable Development

Ankara ili güncel aeropalinoloji verileri

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 23 - 27 June 2008, pp.403 Creative Commons License

ANKARA AEROPALİNOLOJİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

XV. ULUSALALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 16 October 2007, pp.64 Creative Commons License

Ankara aeropalinolojisi üzerine bir araştırma

XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2007, pp.64

Airborne pollen concentration in Ankara, Adana, Diyarbakir, Turkey, 2004-2005

The 8th International Congress on Aerobiology, Neuchatel, Switzerland, 21 - 25 August 2006, pp.194 Creative Commons License

Türkiye’deki Bazı Centaurea L. (Asteraceae) Taksonlarının Polen Morfolojisi

II. Uluslararası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali-Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 19 May 2005, pp.457-539 Creative Commons License

Airborne pollen concentration in Diyarbakır, Turkey, 2004-2005

Aerobiology 2005, PAAA, Annual Meeting of the Pan American Aerobiology Association, Oklahoma, United States Of America, 2 - 06 June 2005, pp.21 Creative Commons License

Effects of meteorological factors on the levels of Alternaria, Cladosporium spores in the atmosphere of Ankara, 2004-2005

Aerobiology 2005, PAAA, Annual Meeting of the Pan American Aerobiology Association, Oklahoma, United States Of America, 2 - 06 June 2005, pp.35 Creative Commons License

Olay yerine palinolojik bir yaklaşım

III. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Eskişehir, Turkey, 7 - 10 October 2004 Creative Commons License

Seed from the Late Chalcolithic and Early Bronze Age levels from Bakla Tepe and Liman Tepe in İzmir, West Anatolia

Pre- Actes 11eme Symposium du Groupe International de Recherche en Paleoethnobotanique, Toulouse, France, 18 - 23 May 1998, pp.1 Creative Commons License

The plant remains from Liman Tepe and Bakla Tepe (İzmir) Turkey

International Symposium/The Aegean in the Neolithic Chalcolithic and Early Bronze Age, İzmir, Turkey, 13 - 19 October 1997, pp.1 Creative Commons License

Antibacterial activity of propolis extracts

Apimondia 34th International Apicultural Congress, Lausanne, Switzerland, 15 - 19 August 1995, pp.1-5 Creative Commons License identifier identifier

Pollen analysis of honey from Türkiye

Apimondia 34th International Apicultural Congress, Lausanne, Switzerland, 15 - 19 August 1995, pp.1-13 Creative Commons License

Isatis glauca (Brassicaceae) türünde polimorfizm

VIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 September 1986, vol.1, pp.231-239 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Yapraklar

in: Botanik Bitki Biyolojisine Giriş, Özen,H.Ç.,Biricik,M., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.120-142, 2012 Creative Commons License

Adli Palinoloji

in: Adli Bilimler, Karakuş,O., Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.373-395, 2011 Creative Commons License

Ankara-Gölbaşı’nda Yetişen Endemik Centaurea tchihatcheffii Fisch. Et. Mey. ve Aynı Alanda Yayılış Gösteren Diğer Centaurea L. Türlerinin Polen Morfolojisi

in: Centaurea tchihatcheffii Ankara Gölbaşı Sevgi Çiçeği, Boşgelmez,A., Editor, Bizim Büro Basımevi, Ankara, pp.279-294, 2005 Creative Commons License

Arkeobotanik Ve Anadolu’da Gerçekleştirilen Bazı Arkeobotanik Çalışmalar

in: Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2002 Yıllığı, Hayat Erkanal, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.373-376, 2003 Creative Commons License

Allerjen Bitkiler

in: Allerjik Rinosinüzitler, Önerci,M., Editor, Rekmay Ltd., Ankara, pp.257-338, 2002 Creative Commons License