Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Value conflict resolution strategies of social work students in Turkey

JOURNAL OF SOCIAL WORK, cilt.19, sa.1, ss.142-161, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rendering responsible, provoking desire: women and home in squatter/slum renewal projects in the Turkish context

GENDER PLACE AND CULTURE, cilt.24, sa.9, ss.1283-1302, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Women who sacrifice themselves for everybody: qualitative research with mothers of disabled children

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, cilt.19, sa.2, ss.275-289, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Opinions of social work students from Turkey on social justice

INTERNATIONAL SOCIAL WORK, cilt.56, sa.6, ss.724-742, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Youth and political participation: case in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, cilt.16, sa.2, ss.249-262, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Caregiving of aged people, either professional job or acquiring merit in God's sight: An example of qualitative research

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.55, sa.1, ss.200-204, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Poor Women At The Grip of Neoliberal Urbanism

Kadın/Woman 2000, cilt.17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neoliberal Dönemde Kent Politikası ve Feminist Sosyal Çalışma

Karatahta İş Yazıları Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel ve Kamusal Alanda Muhafazakâr Anneliğin İnşası Ankara Aktaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği

Hacettepe ÜniversitesiSosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OPINIONS OF SOCIAL WORK STUDENTS FROM TURKEY ON POVERTY AND WEALTH

International Journal of Business and Social Science, cilt.3, ss.187-196, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Hizmet İçin Yeni Araştırma Alanları: Kadınların Adalete Erişimi

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17): Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

Neoliberal Kentleşme Kıskacında Yoksul Kadınlar

Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: 5. Uluslararası Kadın ve ToplumsalCinsiyet Araştırmaları Konferansı, 25 - 27 Mart 2015

The effect of group work on the self-efficacy of social work students

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.1124-1128 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Hizmet Eğitiminde Farklı Ülke Örnekleri

Sosyal hizmet Eğitimi, , Editör, gece kitaplığı, 2018

Altındağ’da Dönüşen Yoksul Kadın Deneyimleri Üzerinden “Bir Varmış Bir Yokmuş Gecekondu”

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ TOPLUMSAL BELLEK MEKÂN VE KİMLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Tahire Erman ve Serpil Özaloğlu, Editör, Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), 2017

Sosyal Bilimlerin Potansiyeli ve Sosyal Hizmet Umudu

Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler, İbrahim Cılga ve Burcu Hatiboğlu Eren, Editör, SABEV, 2012