Yaratıcı Dramanın Sosyal Hizmet Eğitiminde Kullanımı: Sosyal Hizmetin DeğerTemeline İlişkin Bir Atölye Çalışması


ÖNGEN Ç. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , HATİBOĞLU EREN B.

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17)Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text