Sosyal Hizmet İçin Yeni Araştırma Alanları: Kadınların Adalete Erişimi


HATİBOĞLU EREN B.

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17): Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri