Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Value conflict resolution strategies of social work students in Turkey

JOURNAL OF SOCIAL WORK, vol.19, no.1, pp.142-161, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Women who sacrifice themselves for everybody: qualitative research with mothers of disabled children

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, vol.19, no.2, pp.275-289, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Opinions of social work students from Turkey on social justice

INTERNATIONAL SOCIAL WORK, vol.56, no.6, pp.724-742, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Youth and political participation: case in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK, vol.16, no.2, pp.249-262, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Caregiving of aged people, either professional job or acquiring merit in God's sight: An example of qualitative research

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.55, no.1, pp.200-204, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Poor Women At The Grip of Neoliberal Urbanism

Kadın/Woman 2000, vol.17, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Neoliberal Dönemde Kent Politikası ve Feminist Sosyal Çalışma

Karatahta İş Yazıları Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

Özel ve Kamusal Alanda Muhafazakâr Anneliğin İnşası Ankara Aktaş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Örneği

Hacettepe ÜniversitesiSosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

OPINIONS OF SOCIAL WORK STUDENTS FROM TURKEY ON POVERTY AND WEALTH

International Journal of Business and Social Science, vol.3, pp.187-196, 2012 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Hizmet İçin Yeni Araştırma Alanları: Kadınların Adalete Erişimi

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17): Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, 29 - 31 May 2017

Neoliberal Kentleşme Kıskacında Yoksul Kadınlar

Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: 5. Uluslararası Kadın ve ToplumsalCinsiyet Araştırmaları Konferansı, 25 - 27 March 2015

The effect of group work on the self-efficacy of social work students

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.1124-1128 identifier

Books & Book Chapters

Sosyal Hizmet Eğitiminde Farklı Ülke Örnekleri

in: Sosyal hizmet Eğitimi, , Editor, gece kitaplığı, 2018

Altındağ’da Dönüşen Yoksul Kadın Deneyimleri Üzerinden “Bir Varmış Bir Yokmuş Gecekondu”

in: BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ TOPLUMSAL BELLEK MEKÂN VE KİMLİK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Tahire Erman ve Serpil Özaloğlu, Editor, Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), 2017

Sosyal Bilimlerin Potansiyeli ve Sosyal Hizmet Umudu

in: Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler, İbrahim Cılga ve Burcu Hatiboğlu Eren, Editor, SABEV, 2012