Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKİYE’DE ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN ADLİ VAKALARA YAKLAŞIMI:LİTERATÜR İNCELEMESİ

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik – 2. Adli Sosyal Hizmet – I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Türkiye’de hastaya yaklaşımda hemşirelik ve etik duyarlılık:literatür incelemesi

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 September 2017