Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Associate Professor

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2013 - 2014 Associate Professor

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Educatıon, Department Of Socıal Scıences And Turkısh Language Teachıng

 • 2009 - 2013 Assistant Professor

  Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Educatıon, Department Of Basıc Educatıon

 • 1998 - 2009 Assistant Professor

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 1992 - 1998 Research Assistant

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Managerial Experience

 • 2015 - 2016 Head of Department

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2006 - 2009 Deputy Head of Department

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Non Academic Experience

 • 2005 - 2006 Komisyon Üyesi

  Sabancı Üniversitesi Eğitim reformu Girişimi

 • 2001 - 2002 ARGEM Danışmanı

  TED Ankara Koleji Vakfı

 • 1999 - 1999 Kurs Öğretim Elemanı

  Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi

 • 1994 - 1994 Danışman

  UNICEF

Courses

 • Undergraduate TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

 • Doctorate ÖZEL KONULAR

 • Postgraduate ÖZEL KONULAR

 • Undergraduate İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ

 • Doctorate İLKÖĞRETİMDE TÜRKÇE PROGRAMI GELİŞTİRME

 • Doctorate Seminer

 • Postgraduate İLKÖĞRETİMİNDE TÜRKÇE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME

 • Doctorate DERS KİTABI VE ÖĞRETİM ARACI HAZIRLAMA

Advising Theses