Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Is there a non-atherosclerotic artery?

SURGICAL AND RADIOLOGIC ANATOMY, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

MORPHOMETRY OF THE CORPUS CALLOSUM

Archives of Anatomy and Physiology, vol.1, pp.4-6, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Three dimensional reconstruction of human sinoatrial node Nodus sinuatrialis'in üç boyutlu rekonstrüksiyonu

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, vol.33, no.2, pp.425-431, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Differential diagnosis in an professional basketball player with foot pain: is it an avulsion fracture or an os supranaviculare?

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.20, no.1, pp.59-61, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kamus-ı teşrih: the possible first anatomydictionary in Latin-Turkish

Anatomy, vol.13, no.3, pp.211-214, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Immunohistochemical and histopathological evaluation of the effects of hypericum perforatum extract on carciogen applied oral mucosa

Anatomy, An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, vol.13, pp.112, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Is corona mortis a historical myth? A perspective from a gynecologic oncologist

JOURNAL OF THE TURKISH-GERMAN GYNECOLOGICAL ASSOCIATION, vol.19, no.3, pp.171-172, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Evaluation of the groove for vertebral artery using CT angiography

Anatomy, vol.11, no.2, pp.61-66, 2017 (Other Refereed National Journals)

Pili annulati with fragility: Electron microscopic findings of a case

International Journal of Trichology, vol.4, no.2, pp.89-92, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison of the effects of Hypericum perforatum and Liquidambar orientalis extracts on carcinogen applied rat oral mucosa.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 26. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 29 April - 02 May 2019

Kâmus-i teşrih: an unknown and probably the first latin-turkish dictionary of anatomy

1st International Mediterranian Anatomy Congress, Konya, Turkey, 6 - 09 September 2018

Rare Congenital Anomalies of Internal Carotid Artery: Anatomic Aspect of 3 Cases and Review of the Literature

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018

Tracheobronchopathia Osteochondroplastica with Calcification of the Epiglottis: A Rare Anatomic Case and Review of the Literature

1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION,ANATOMY AND RADIOLOGY, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018

Arteria iliaca externa anatomisi

III. Politravma Kursu (TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi tarafından düzenlendi), Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018

Immunohistochemical evaluation of the autoantibodies in surgically treated MTLE-HS patients

Proceedings of the 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

Rasmussen’s Encephalitis: A Case Report

Proceedings of the 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

Lobus Temporalis Epilepsisi ve Corpus Callosum

2017 Uludağ Anatomi Günleri’, Turkey, 26 - 28 February 2017

Detailed microscopical anatomy of the nasal cavity

International Congress of Clinical Anatomy, United States Of America, 24 - 27 June 2015, vol.38, pp.5-47

Ponticulus posticus insidansının BT anjiyografi yöntemiyle retrospektif analizi

Antropoloji, Radyoloji & Anatomi Kongresi (ARA 2015), Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2015

Dezmoglein 2 molekülünü üretemeyen fare embryolarında bağlantı proteinlerinin ekspresyonu

Antropoloji Radyoloji ve Anatomi Kongresi, Turkey, 12 - 13 November 2015

Branching pattern and Morphology of Internal Iliac Artery

International Congress of Anthropological Sciences, Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2015 identifier

Sakralize Dismorfik ve Normal Üst Sakral Segmentlerin Morfometrik Karşılaştırması

Gaziantep Anatomi Günleri, Gaziantep, Turkey, 26 - 28 February 2015

Dismorfik Sakrum

Erzurum Anatomi Günleri, Anatomide Araştırma Çalışmaları, Erzurum, Turkey, 20 - 23 February 2014

Tıp Fakültesi için Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama

Anatomi günleri 2013 (Konulu Kış Toplantısı) Anatomide Lisansüstü Eğitim, Kayseri, Turkey, 18 - 20 January 2013

Mezuniyet sonrası Eğitim Dünü Bugünü ve Yarını

Anatomi günleri 2013 (Konulu Kış Toplantısı) Anatomide Lisansüstü Eğitim, Kayseri, Turkey, 18 - 20 January 2013

Comparison of The Corpus Callosum with The Cortex in The Temporal Lobe Epilepsy Patients

4. ISCAA International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Ankara, Turkey, 28 June - 01 July 2012, vol.2012, pp.72-73

Evaluation of The Corpus Callosum in The Temporal Lobe Epilepsy Patients

11 th Congress of European Association of Clinical Anatomy, Padova, Italy, 29 June - 01 July 2011, vol.33, pp.13-51

3D Reconstruction of Human Sinu atrial Node

10 th Congress of European Association of Clinical Anatomy, İstanbul, Turkey, 2 - 05 September 2009, vol.31, pp.66

Differential Diagnosis in an Elite Basketball Player with Foot Pain Is it an Os Supranaviculare or an Avulsion Fracture

British Association of Clinical Anatomists, Winter Scientific Meeting 2007, England, 18 - 19 December 2007, vol.21, pp.193-206

A Combined Anatomical Variation of Inferior Epigastric Vessels

9 th EACA Meeting, Czech Republic, 5 - 08 September 2007, vol.29, pp.433-435

Books & Book Chapters

Crus ve Pedis, Articulatio Talocruralis ile Birlikte Ayak

in: Diş Hekimliği İçin Anatomi’nin Temelleri, Okan Bilge, Yiğit Uyanıkgil, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul, pp.1093-1105, 2019

Kamus-ı Teşrih

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları:37, Konya, 2018

Bölüm 6

in: Gray’s öğrenciler için Anatomi, Meserret Cumhur, Beliz Taşçıoğlu, Selçuk Tunalı, Editor, Ankara Nobel Tıp, pp.553-680, 2018

Bölüm 2. Sırt kasları, Medulla spinalis, Yüzey Anatomisi sayfa 84-120.

in: Gray’s Anatomi Öğrenciler İçin (Kitabın orijinal adı: Gray’s Anatomy for Students, Third Edition, Prof.Dr. Meserret CUMHUR, Prof.Dr. Beliz TAŞCIOĞLU, Doç.Dr. Selçuk TUNALI., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri/Ankara, 2017

Bölüm 22,23,24,24,26

in: Anatomi ve Fizyoloji, İlkan Tatar, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.666-699, 2017

Netter İnsan Anatomisi Atlası 6 baskı

Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2015

Bölüm 3: Alt Ekstremite

in: Lippincott Açıklamalı İnsan Anatomisi Atlası Gövdenin Arka Tarafı Üst Ekstremite ve Alt Ekstremite, Prof. Dr. Tuna Karahan, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.149-254, 2015

Sinus Paranasales

in: Anatomi, Mine Ergun, Mürvet Hayran, Editor, MN MedikalNobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.291-293, 2014

Cavitas Oris

in: Anatomi, Mine Ergun, Mürvet Hayran, Editor, MN MedikalNobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.361-369, 2014

Hypophysis

in: Anatomi, Mine Ergun, Mürvet Hayran, Editor, MN MedikalNobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.637-640, 2014

Netter İnsan Anatomisi Atlası 5 baskı

Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., 2010

Gray s Anatomi Atlası

Güneş Tıp Kitabevleri, 2009