Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Research on the Generative Learning Model Supported by Context-Based Learning

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.10, sa.6, ss.537-546, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DEVELOPING THE CONTEXT-BASED CHEMISTRY MOTIVATION SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.13, sa.6, ss.809-820, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing a renewable energy awareness scale for pre-service chemistry teachers

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.7, sa.1, ss.57-67, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INVESTIGATION OF EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND CREATIVITY FOSTERING BEHAVIOURS OF PROSPECTIVE TEACHERS' IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

MIER-JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES TRENDS AND PRACTICES, cilt.9, sa.2, ss.212-226, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

E-LEARNING APPROACH IN TEACHER TRAINING

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.7, sa.4, ss.123-132, 2006 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kimya Ögetmen Adaylanmn Öz Yeterlik İnançlarının BazıDeğişkenler Açısından incelenme

Balıkesir Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.62-72, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek öğretimde bazı kimya bilgilerinin sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımı

Boğaziçi ÜniversitesiEğitim Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.1-14, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Lise Kimya Derslerinde Öğretilen Semboller Sabitler ve Birimlerini Öğrenme Derecelerinin Ölçülmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.113-123, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri Karşılaştırılması

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.18, ss.128-139, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖSYM ve 1974 1994 Yıllarıda Sorulan Kimya Sorularının Değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.11, ss.15-19, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of the basic technology competency of the teachers candidate according to the various variables

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1310-1315 identifier identifier

Determination of attitudes of students teachers towards the utilization of technology: creating a technology tree

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.2032-2037 identifier identifier