Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quality of life among patients with left ventricular assist device: Comparison of two populations

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, ss.308-314, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Caring for Patients With Ventricular Assist Devices: A Mini-Review of the Literature

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.51, ss.2492-2494, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Wound care of the driveline exit site in patients with a ventricular assist device: A systematic review

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.328-335, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development and Psychometric Testing of the Turkish Immunosuppressive Medication Adherence Scale

Turk Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Böbrek Transplantasyonunda Bakım

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, cilt.4, ss.149-156, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalp Kapak Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı

Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, cilt.4, ss.26-34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Bilimlerinde Likert Tipi Tutum Ölçeği Geliştirme

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.60-68, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solid Organ Transplantasyonu Yapılan Hastalarda İmmünsupresif İlaç Kullanımına Uyum

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.303-308, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terminal Dönemde Olan Hastanın Bakımı

TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMŞİRELİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.3, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ölüm Sürecinde Olan Hastanın Bakımına Yönelik Uygulamaları

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.32-41, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

USE OF MUSICAL HEALING POWER IN SURGERY

III. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES(ISMS), Ankara, Türkiye, 10 - 11 Kasım 2017, cilt.1, ss.181

HASTANE İÇİ GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

QUALITY OF LIFE AMONG PATIENTS WITH LEFTVENTRICULAR ASSIST DEVICE: COMPARISONBETWEEN TWO SOCIETIES

18th Congress of the European Society for Organ Transplantation, BARSELONA, İspanya, 24 - 27 Eylül 2017, cilt.30, ss.390-576

Kitap & Kitap Bölümleri

Kardiyovasküler Sistem Ameliyatlarında İş Akış Standartları

Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon Cerrahi Uygulamalar, Hatice Uçak, Editör, Kongre Kitabevi, İzmir, ss.705-728, 2016