Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The effect of a modular a education programme on the personal-social development preschool children

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF CHILDHOOD EDUCATION, vol.11, no.1, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Investigation with regard to Who Motority of Human Figure drawings of Children Whose 48 60 Monthly

Internatıonal Journal of Development research, vol.7, pp.11561-11565, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fairy Tales Effect on the articulatıon Skils of three and four year olds in private kindergardens and day care centers

INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENT RESEARCH, vol.7, pp.11561-11565, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünyada ve Türkiyede Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Oyuncak Kütüphaneleri Çalışmaları

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.249-260, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile İçi Şiddetin Bir Türü Kardeş İstismarı

Uluslararası Güncel eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.261-270, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumları

hacettep üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi çocuk gelişimi bölümü, pp.73-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

erken çocukluk döneminde görülen okul zorbalığı davranış eğilimlerinin çocukların kişisel sosyal dil motor gelişimleri ile olan ilişkisi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık bilimleri fakültesi dergisi, pp.53-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Multivariate Examination of the Child-Abuse Potential of Parents with Children Aged 0-6

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.66, pp.71-86, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

0 72 Ay aralığındaki Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.1-12, 2015 (National Refreed University Journal)

A Comparative Study On Sex Role Perceptıon of Mentally Handicapped Children Normal Developing Children and Children Under Protectıon In Turkey

Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, 12,1,26-34, January 2008., vol.12, pp.26-34, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of A Modular art Educatıon program on the Personal and Social Development of Preschool children

3rd Internatıonal Conference On Lifelong Learning and Leadershıp For All, 12 - 14 September 2017

Exploring the Effect of Mobbing in Vocatıonal Secondary Schools on Teacher performance: A Study in Turkey.

3rd Internatıonal Conference on Lifelong Learning and Leadership For All, 12 - 14 September 2017

The education based on toys improved lifelong learning skills oriented effect on students' visual perception skills

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.152-159 identifier

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Bebeklik Ünitesi Erken Müdahale Çalışmaları

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi “Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Erken Müdahale, Antalya, Turkey, 1 - 03 February 2012

Türkiye’de Erken Müdahale Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Alanının Önemi

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Kemer-Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Hacettepe Arı Gelişimsel Destek Programı

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2009

Books & Book Chapters

Brezilya

in: Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, , Editor, Nobel, 2017

The Investigatıon of the Effect of Teacher Canditates’xx Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills

in: Currend Trends in Educatıonal Sciences, Recep Efe., Irina Koleva., Emin Atasoy., Violeta Kotseva, Editor, St. Kliement Ohridski University Press, 2017

Doğum öncesi Gelişim

in: Doğum öncesinden Ergenliğe ÇOCUK GELİŞİMİ, , Editor, Pegem Akademi, 2017

Study of the Relatıonsship Between Emotional Sibling Abuse in 7th and 8th Graders and Their Gender and Parents Employment Status in Turkey

in: Developments in Health Sciences, Özdemir, Bülent..,Shapekova, L,Nelya.,Ak, Bilal.,Arslan,Özcan,Fugen.,Ivanova,Lyudmila, Editor, St. Kliement Ohridski University Press, Sofya, 2017