Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Investigation with regard to Who Motority of Human Figure drawings of Children Whose 48 60 Monthly

Internatıonal Journal of Development research, vol.7, pp.11561-11565, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Dünyada ve Türkiyede Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Oyuncak Kütüphaneleri Çalışmaları

Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.249-260, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Aile İçi Şiddetin Bir Türü Kardeş İstismarı

Uluslararası Güncel eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.261-270, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

okul öncesi öğretmenlerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumları

hacettep üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi çocuk gelişimi bölümü, pp.73-86, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

0 72 Ay aralığındaki Türk Çocuklarının Uyku Alışkanlıkları

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.1-12, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The education based on toys improved lifelong learning skills oriented effect on students' visual perception skills

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Czech Republic, 29 - 31 October 2015, pp.152-159 identifier

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Bebeklik Ünitesi Erken Müdahale Çalışmaları

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi “Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Erken Müdahale, Antalya, Turkey, 1 - 03 February 2012

Türkiye’de Erken Müdahale Hizmetleri ve Çocuk Gelişimi Alanının Önemi

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Kemer-Antalya, Turkey, 1 - 05 February 2012

Hacettepe Arı Gelişimsel Destek Programı

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2009

Books & Book Chapters

Brezilya

in: Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, , Editor, Nobel, 2017

The Investigatıon of the Effect of Teacher Canditates’xx Epistemological Beliefs on Problem Solving Skills

in: Currend Trends in Educatıonal Sciences, Recep Efe., Irina Koleva., Emin Atasoy., Violeta Kotseva, Editor, St. Kliement Ohridski University Press, 2017

Doğum öncesi Gelişim

in: Doğum öncesinden Ergenliğe ÇOCUK GELİŞİMİ, , Editor, Pegem Akademi, 2017

Study of the Relatıonsship Between Emotional Sibling Abuse in 7th and 8th Graders and Their Gender and Parents Employment Status in Turkey

in: Developments in Health Sciences, Özdemir, Bülent..,Shapekova, L,Nelya.,Ak, Bilal.,Arslan,Özcan,Fugen.,Ivanova,Lyudmila, Editor, St. Kliement Ohridski University Press, Sofya, 2017