Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TENSIOMYOGRAPHY ASSESSMENT OF CHANGES IN MUSCLE TISSUE STIFFNESS DUE TO KINESIO TAPING

31st International Kinesio Taping Association Symposium, Hawaii, United States Of America, 7 - 08 October 2017

The effects of kinesiotaping on scapular control in patients with distal radius fracture: 3-dimensional kinematic analyses

XXII. Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH2017), Budapest, Hungary, 21 - 24 June 2017, vol.42, pp.83

Omuz yaralanmalarında kinezyo bantlama teknikleri

1. Kinzeyo Bantlama Sempozyumu, Ankara, Turkey, 03 December 2016

Omuz sıkışma sendromunda 12 haftalık kinetik zincir egzersiz eğitiminin skapular kinematiğe etkisi

VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2015, vol.26, pp.53

Effects of kinetic chain exercise training on three-dimensional scapular kinematics pain and disability in impingement syndrome

2015 American Society of Shoulder and Elbow Therapists Annual Conference, North Carolina, United States Of America, 8 - 11 October 2015

Effects of scapular stabilization taping on three-dimensional scapular in subjects with arthroscopic Bankart repair

2015 American Society of Shoulder and Elbow Therapists Annual Conference, North Carolina, United States Of America, 8 - 11 October 2015

Achilles tendon open repair augmented with volar turndown tendon flap and deep posterior crural fasciotomy

12. Türkiye Spor Yaralanmaları, Diz Cerrahisi ve Artroskopi Derneği Kongresi, Turkey, 23 - 27 September 2014

Which one enhances functional performance in ACL reconstructed subjects: Brace or tape?

12. Türkiye Spor Yaralanmaları, Diz Cerrahisi ve Artroskopi Derneği Kongresi, Turkey, 23 - 27 September 2014, vol.2

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Erken Dönemde Diz Kas Gücü Geri Kazanımı

12.Türkiye Spor Yaralanmaları Atroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 September 2014

Functional Strength Ratio in Athletes with and without Glenohumeral Internal Rotation Deficit GIRD

12. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Turkey, 23 - 27 September 2014, vol.2

Alterations in three dimensional scapular kinematics in patients with distal radius fracture a descriptive analysis

XIXth Federation of European Society for Surgery of the Hand and XIth European Federation of Society for Hand Therapy, Paris, France, 18 - 21 June 2014

Skapular düzlemde yapılan elevasyonda skapulotorasik eklem rotasyonları: Dominantlık durumunun etkisi

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.82

Does core stabilization approach prevent compensatory movement patterns in patients with wrist disorders

51° Congresso Nazionale SICM - 10° Congresso Nazionale GIS RASM-AIRM, Rimini, Italy, 3 - 05 September 2013, vol.50, pp.370

Yaz Spor Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Uygunluk Özellikleri

4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

Scapular kinematics during resistive shoulder scaption exercise

2012 American Society of Shoulder and Elbow Therapists Annual Conference, Georgia, United States Of America, 11 - 14 October 2012

Obstetrik brakiyal pleksus yaralanmalarında skapulanın üç boyutlu kinematik analizi: Vaka raporu

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, Gaziantep, Turkey, 23 - 26 May 2012

Gorham sendromlu olguda chylothorax cerrahisi sonrası manual tedavi ve egzersizin skapula hareketleri üzerine etkisi: Vaka raporu

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, I. Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 02 November 2011, vol.45, pp.322

Does patellar tendon differentia in volleyball players

10. International Congress on Interventional Ultrasound Danish Society of Diagnostic Ultrasound Annual Meeting, Kopenhag, Denmark, 22 - 25 August 2010

Hamstring Kısalıklarında Kinesiotaping Metodunun Etkinliği

3. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 November 2008, vol.19, pp.165

Books & Book Chapters

Chapter 30 - Biomechanical principles of the exercise design

in: Comparative Kinesiology of the Human Body Normal and Pathological Conditions, Angın Salih, Şimşek İbrahim Engin, Editor, Academic Press , pp.527-538, 2020

Omuz Rehabilitasyonu

in: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2 Ortopedik Rehabilitasyon Pediatrik Rehabilitasyon, Ayşe Karaduman, Öznur Tunca, Editor, Pelikan yayıncılık, Ankara, pp.63-84, 2016

Bölüm IV. Yetişkinlikte ve Çocuklukta Fiziksel Aktivite

in: T C Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Birinci Basamak Hekimler İçim Obezite ile Mücadele El Kitabı, Barışkan E, Ersoy G, Görpelioğlu S ve diğ. , Editor, Sağlık Bakanlığı, pp.89-108, 2013

Metrics

Publication

119

Citation (WoS)

19

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

1

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals