Pliometrik Eğitimin Sportif Performansa Olan Etkisi: Futbol Oyuncuları İle Voleybol Oyuncularının Karşılaştırılması


HARPUT G. , İPEKOĞLU G., BALTACI Y. G. , ÇOLAKOĞLU F. F.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri