Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sensory norms of 925 words

20th International Conference on Turkish Linguistics 2020, Eskişehir, Turkey, 2 - 04 August 2021 Sustainable Development

Sensory Norms for 925 Words

20th International Conference on Turkish Linguistics 2020, Eskişehir, Turkey, 02 August 2021

The meaning change of hayır in Turkish

Second International Conference on Sociolinguistics ICS2, 6 - 08 September 2018

Social meaning of /r/ in Turkish

Second International Conference on Sociolinguistics ICS2, 6 - 08 September 2018

The meaning change of hayır

Language and Context Research Group, 09 March 2018

Türkçede perde genişliğinin konuşma algısı ve belirtisellik

1. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 May 2017

Hava durumu eylemleri tipolojisi

Dilbilimsel Tipoloji ve Türk Dillerinin Tipolojisi Semineri, Ankara, Turkey, 19 December 2016

Attending to the perception of ”being a teacher” in Turkey: Sociophonetic variables and listener perceptions

ExAPP 2016: 3rd Conference on Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation, Viyana, Austria, 21 - 24 September 2016

Hava durumu eylemlerine bilişsel anlambilimsel bir yaklaşım

Bilişsel Dilbilim Çalıştayı, Ankara, Turkey, 05 May 2015

Türkçede hava durumu eylemi yağ En Uygunluk Kuramı Yaklaşımı

27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2013

Turkish MP s use of personal pronoun we in Twitter community A genre based political discourse analysis

Twitter and microblogging: Political, professional and personal practices, Lancaster, United Kingdom, 10 - 12 April 2013

An Optimality Theoretic Analysis of Information Structure in Turkish

16. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 18 - 21 September 2012

En Uygunluk Kuramı çerçevesinde Türkçede bilgi yapısının incelenmesi

26. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Isparta, Turkey, 24 - 26 May 2012

Books & Book Chapters

Review of reviews: On the studies focusing on the methodology of the variation studies in Turkey

in: ynergy II: Linguistics - Contemporary studies on Turkish linguistics, A. S. Söylemez,A. Kumcu, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.247-265, 2021

Sesbilim - Toplumdilbilim arakesiti

in: Kuramsal ve uygulamalı sesbilim: Kavramlar, terimler , İpek Pınar Uzun, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.247-266, 2020

Optimality Theoretical analysis of information structure of sentences with indefinite non-specific and non-referential direct objects

in: 40. Yıl Yazıları, S. Nalan Büyükkantarcıoğlu, Işıl Özyıldırım, Emine Yarar, Evren Alpaslan, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.297-315, 2019

Yeşil sahalardan Viyana kapılarına: Twitter gönderilerinde Osmanlıspor üzerine bir söylemlerarasılık incelemesi

in: Dilbilimde Güncel Tartışmalar 2018, Ümit Deniz Turan, Handan Kopkallı Yavuz, Ayla Balcı, Editor, Dilbilim Derneği Yayınları, Ankara, pp.113-126, 2018

Türkçede hava durumu ifadesi ’yağmur yağıyor’ üzerine bir tipoloji denemesi

in: 45. Yıl Yazıları, S. N. Büyükkantarcıoğlu,I. Özyıldırım ve E. Yarar, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.361-376, 2017

Türkçe konuşmalarda sıra tamamlama ve sıra tutma eylemlerinin bürünsel özellikleri

in: 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Nazlı Baykal, Kağan Büyükkarcı, Gülin Ulusoy, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta, pp.184-194, 2013

Metrics

Publication

45

Project

7

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals