Değişkeci Toplumdilbilim ve Dil Değişkenliği


Yağli E.

PEGEM Akademi , Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: PEGEM Akademi
  • City: Ankara
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitap, bir dilin kendi içinde gerçekleşen ve toplumda ağız, şive ve lehçe gibi kavramlarla adlandırılan farklı konuşma biçimlerinin akademik açıdan nasıl açıklanabileceğine yönelik bir rehber olma amacı taşımaktadır. 1960’larda William Labov’un çalışmalarıyla ortaya çıkan değişkeci toplumdilbilim, farklı konuşma biçimlerine yönelik o döneme dek yürütülen çalışmaları yöntem açısından büyük oranda etkiledi. Bu dönüşümden en çok etkilenen alan ise bu farklı konuşma biçimlerini coğrafi açıdan inceleyen lehçebilim oldu. Ne var ki ortaya çıkan Labov etkisi, Türkiye'deki dil değişkenliği çalışmalarında evrensel alanyazında olduğu kadar etki yaratmadı. Kitap, Türkiye bağlamında dil değişkenliği üzerine gözlemleri olan fakat araştırma sorularını kurgulamakta güçlük çeken araştırmacılar, dil değişkenliğinin evrensel alanyazındaki görünümü hakkında sahip olduğu bilgiyi güncellemek isteyen dilbilimciler ve dil değişkenliğine yönelik genel bir bilgi çerçevesi oluşturmak isteyen araştırmacılar ve öğrenciler için alanda kullanılan kavramsal çerçeveyi ve yöntembilimi sunmaktadır.