Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Elder Abuse in Turkey and Associated Risk Factors

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH, vol.45, no.5, pp.739-749, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Place and Future of Social Work in Palliative Care Services in Turkey: State of the Art

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, vol.32, no.3, pp.192-201, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Psychological Symptoms, Illness-Related Concerns and Characteristics of Relatives of Turkish Patients with Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.11, no.6, pp.1659-1667, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Coping with stress in patients with advanced cancer

Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, vol.11, pp.81-92, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Neuropsychiatric involvement in juvenile systemic lupus erythematosus

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.50, no.2, pp.126-131, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Quality of life and sociodemographic characteristics of patients with cancer in Turkey

ONCOLOGY NURSING FORUM, vol.33, no.6, pp.1171-1176, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The status of alternative treatment in cancer patients in Turkey

Cancer Nursing, vol.28, no.5, pp.355-362, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Job stress and coping strategies in health care professionals working with cancer patients

European Journal of Oncology Nursing, vol.8, no.3, pp.234-244, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

PALYATİF BAKIM HASTALARINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNDE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, no.4, pp.1437-1458, 2020 (Other Refereed National Journals)

Engelli Bakım Merkezi Yöneticileri ve Tükenmişlik

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.6, pp.307-318, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlı Bakım Merkezi Yöneticilerinin Tükenmişliğine Etkide Bulunan Faktörlerin İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.12, no.32, pp.551-590, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal hizmet uzmanlarının stresle başa çıkma yöntemleri

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.29, no.2, pp.10-33, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kurumda Çalışan Yaşlı Bakım Elemanlarının Bakım Yükünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.29, no.1, pp.1-26, 2018 (Other Refereed National Journals)

ÇOCUK EVİNDE KALAN ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞME SÜRECİNDEKİİLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.29, no.1, pp.49-70, 2018 (Other Refereed National Journals)

The ways to cope with stress of social workers working different fields of social work

Stress Management Professional An International Journal, vol.6, no.2, pp.1-8, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Depression situation of cancer patients’ relatives in Turkey

Clinics in Oncology, vol.3, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Palyatif Bakım Hizmetlerinde Sosyal Hizmetin Yeri ve Geleceği

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.27, no.2, pp.97-114, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Burnout Levels of Special Education Personnel

Stress Management Professional An International Journal, vol.5, no.2, pp.76-84, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özel Eğitim Alanında Çalışan Personelin Tükenmişlik Düzeylerine Etkide Bulunan Faktörlerin İncelenmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.28, no.1, pp.7-26, 2017 (Other Refereed National Journals)

THE DETERMINATION OF SELF CONTROL SKILL OF TUBERCULOSIS PATIENTS ACCORDING TO SOME VARIABLES

Social Work in Health Care, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerde hasta hakları uygulamalarının değerlendirilmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.2, pp.67-86, 2012 (Other Refereed National Journals)

Terminal dönemdeki kanser hastalarının ölüm yeri tercihleri

Türk Onkoloji Dergisi, vol.23, no.1, pp.34-44, 2008 (Other Refereed National Journals)

Choices of death place in terminal stage cancer patients

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, vol.23, no.1, pp.34-44, 2008 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Kanser ve Sosyal Destek

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.18, no.1, pp.15-29, 2007 (Other Refereed National Journals)

Sınıf öğretmenlerinin iş ortamında yaşamış olduğu bazı sorunlar ve tükenmişlik

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.18, no.1, pp.69-81, 2007 (Other Refereed National Journals)

Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin psiko-sosyal ve sosyoekonomik sorunları

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.16, no.2, pp.35-52, 2005 (Other Refereed National Journals)

YAŞLI EVSİZLER VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

toplum ve sosyal hizmet, 2004 (Other Refereed National Journals)

Engelli çocuğa sahip ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi

Gülhane Tıp Dergisi, vol.45, no.2, pp.156-165, 2003 (Other Refereed National Journals) identifier

Yardım edici mesleklerde tükenmişlik sendromu

Sosyal Hizmetler Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI VE STRES

SOSYAL HİZMETLER DERGİSİ, vol.1, no.9, pp.44-53, 1999 (Other Refereed National Journals)

SOSYAL HİZMET UZMANLARININ İŞ DOYUMLARI

SOSYAL HİZMETLER DERGİSİ, vol.1, no.7, pp.36-38, 1998 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan’da Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2017, pp.375-382

Semashko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2017, pp.383-392

Sovyet İhtilali ve Sonrasında Azerbaycan’xxda Sosyal Refah Hizmetleri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 October 2017

Semansko Sağlık Modelinin Türk Dünyasına Etkisi

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 29 October 2017

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Riskler

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Riskler Sempozyumu, Turkey, 08 October 2017

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetlerin Örgütlenmesi

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği (Social Problems and the Future of Social Work), 29 - 31 May 2017

Bakım Sigortasının Ülkemiz İçin Uygulanabilirliği

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017, 29 - 31 May 2017

Sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerin örgütlenmesi

uluslararası sosyal hizmet kongresi, 29 - 31 May 2017

Evsiz kadınlar ve sosyal hizmet

1st International Women's Congress, 14 - 16 November 2016

The Burnout Levels of Personnel who are Working in Special Education Institution

3rd Internationaf Conference on Stress Management (ICSM 2016), 4 - 05 November 2016

The ways to Cope with Stress for Social Workers who are Working in Different Fields of Social Work

3rd International Conference on Stress Management (ICSM 2016), 4 - 05 November 2016

The Problems And Burnout Levels Of Elderly Caregivers

6th European Conference for Social Work Research, 30 March - 01 April 2016

HOMELESS PEOPLE IN TURKEY AND SOCIAL WORK INTERVENTIONS

THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES14-17 NİSAN 2015 ROME-İTALYA, Roma, Italy, 14 - 17 April 2015

Books & Book Chapters

HASSAS (DEZAVANTAJLI) GRUPLAR ve ÇALIŞMA HAYATI

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları, Ali Naci Yıldız, Abdülsamet Sandal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.217-248, 2020

Türkiye de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2005

Yönetim Stresi

Sosyal Sigortalar Kurumu, Ankara, 1999