General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Social Work

Names in Publications: Isikhan V

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

106

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

237

H-Index (Scopus)

7

Project

13

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1993 yılında “Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları” adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında “Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri” adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini aldı. Işıkhan 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını almıştır.

 

Işıkhan, Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)’nin 1997 yılında düzenlediği “İşgücü Verimliliğinin Arttırılmasında Eğitimin Rolü” adlı yarışmasında 3. ödülü ve yine MPM’nin 1998 yılında düzenlediği “Çalışma Hayatının Kalitesinin Geliştirilmesi” adlı yarışmasında 2. ödülü kazanmıştır.

Işıkhan’ın Yönetim Stresi, Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler, Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babalarda Depresyon, Türkiye’de Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Sorunları, Tüberküloz Hastalarının Genel Özellikleri ve Onkolojide Tükenmişlik ve Başa Çıkma, Stres Yönetimi: Tükenmişlikten Mutluluğa ve Yardım Personelini Güçlendirme adlı kitapları bulunmaktadır. Işıkhan’ın iş doyumu, iş stresi, tükenmişlik (burnout), verimlilik, stres yönetimi, kanserde alternatif-tamamlayıcı tedavi, kanserde psikososyal bakım ve yaşam kalitesi, zihinsel engelli bireye sahip annelerin sorunları, kadın iş gücü, onkoloji alanında çalışanların sorunları, tüberküloz ve yoksulluk vb. konularda 6’sı SSCI’de, 24’ü yurt dışındaki kongrelerde (SSCI kapsamındaki dergilerde özeti yayınlanan) olmak üzere yurt içindeki çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunulan ve çeşitli dergilerde basılmış bulunan çok sayıda çalışması mevcuttur.

2010 yılında Erasmus Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisinin desteğiyle Belçika’nın Katholieke Hogeschool Limburg-Department of Speciale Education-Social Care Work bölümü’nde ders vermiştir. Bu zaman aralığında Hasselt’de sosyal hizmet uygulamalarını ve kuruluşlarını yakından görme fırsat ve deneyimini kazanmıştır.

Işıkhan, Danıştay ve Yurt-Kur personeli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü (trafik polisleri), yurt içinde çeşitli hastanelerde çalışan (Ordu ve Menemen Devlet Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E. A. Hastanesi) sağlık personeli ve yöneticileri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) İl Müdür Yardımcıları ve Çocuk Yuvası Müdür Yardımcılarına “İş Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları” konusunda konferanslar vermiştir/vermektedir. Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi olan Işıkhan, halen Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Işıkhan iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Işıkhan, 8 Ekim 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Contact

Email
visikhan@hacettepe.edu.tr
Web Page
https://avesis.hacettepe.edu.tr/visikhan
Office Phone
+90 312 297 6362 Extension: 321
Office
İ.İ.B.F. SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
Address
BEYTEPE KAMPÜSÜ 06800