Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN AUTOMATIC SENSOR-CONTROLLED EVAPORATION AND RAINFALL MEASUREMENT SYSTEM

INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY, cilt.39, ss.88-100, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A new high precision pluviometer system

INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY, cilt.35, ss.551-561, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yuva ve Yakacık Köyleri (Ankara kuzeyi, iç Anadolu) civarındaki Üst Kretase ofiyolitik karmaşığı ile Miyosen birimlerinin dokanak ilişkileri ile ilgili yeni gözlemler

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.26, ss.55-59, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar