Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çatışma ve Terör Mağdurlarına Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları

KAYFOR 2021 - 20. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Malatya, Turkey, 21 October 2021 Sustainable Development

Yerel Yönetimlerin Yaşlılara Yönelik Hizmetleri: Sosyal Hizmet Bakış Açısı ile Bir Durum Değerlendirmesi

Sosyal Hizmet Sempozyumu: Evrensel Değerler Işığında Çağı Yakalamak, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2019 Creative Commons License

Türkiye’de Yaşlı Nüfus ve Verilen Bakım Hizmetleri: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Bir Durum Değerlendirmesi

International Social Work Congress: Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017, pp.1-2 Creative Commons License

Türkiye’de Yaşlı Nüfus ve Verilen Bakım Hizmetleri: Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Bir Durum Değerlendirmesi

International Social Work Congress: Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017

Challenges for Turkish Migrants in Germany, France and Switzerland

Turkish Migration Conference 2016, VIENNA - WEIN, Austria, 12 - 15 July 2016

Yaşlı Bakımı Alanında Alternatif Bir Sistem: Almanya Bakım Sigortası

Sosyal Hizmetler Sempozyumu 2015, Manisa, Turkey, 26 - 28 November 2015 Creative Commons License

Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet

7. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 April 2011 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Türkiye ve Almanya'da Yaşlı Bakım Modelleri

in: Türk Alman Çalışmaları Serisi II, Hatice Pars, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.158-183, 2021

Yaşlılık ve Sivil Örgütlerinde Sosyal Hizmet

in: Sivil Toplum ve Sosyal Hizmet: Hak Temelli Yaklaşımla Değişen Yaşamlar, Sema Buz, Funda Afyonoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.283-310, 2021

Yaşlı İhmal ve İstismarı

in: Türkiye Yaşlı Sağlığı Raporu: Güncel Durum, Sorunlar ve Kısa-Orta Vadeli Çözümler, M. Akif Karan, İ. Satman, Editor, TÜSEB Yayınları, İstanbul, pp.200-2003, 2021

Kent ve Yaşlılık: Yaşlı Dostlu Kentler

in: Kentsel Sosyal Hizmet, Sema Buz,T. Emre Gencer,Cemre Bolgün, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.301-326, 2020 Creative Commons License

Afet Yönetiminin Temel İlkeleri

in: Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Murat Yaman,Erkan Çelik, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.5-23, 2020 Creative Commons License

Afet Yönetiminin Temel İlkeleri

in: Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Yaman, Murat ve Çelik, Erkan, Editor, Nobel Akademik yayıncılık, Ankara, pp.5-23, 2020

Sığınmacı – Göçmen LGBTİ’ler ve Sosyal Hizmet

in: Kuramsal ve Uygulamalı Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler , Filiz Yaylacı Göktuna, Editor, TP Press London, London, pp.169-181, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Yaşlıya Bakım Verenlerle Çalışma

in: Yaşlılık ve Sosyal Hizmet: Tüm Boyutlarıyla Kapsayıcı Bir Çerçeve, Umut yanardağ,Melek Zubaroğlu yanardağ, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.103-125, 2019 Creative Commons License

Sığınmacı – Göçmen LGBTİ’ler ve Sosyal Hizmet

in: Kuramsal ve Uygulamalı Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler, Yaylacı, Filiz Göktuna, Editor, TRANSNATIONAL PRESS LONDON, Londrina, pp.169-181, 2019 Sustainable Development

Yaşlılık Bakım Politikaları

in: Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları, Cenay Babaoğlu,Elvettin Akman, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.561-591, 2018 Creative Commons License

Türkiye’de Sosyal Hizmet Disiplini Üzerine Bir Değerlendirme

in: Sosyal Bilimler ve Sosyal Hizmet Üzerine Düşünceler, İbrahim Cılga,Burcu Hatipoğlu, Editor, SABEV, Ankara, pp.31-56, 2012 Creative Commons License

Metrics

Publication

26

Project

4

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals