Göç Çalışmaları İçin Kavramsal Bir Çerçeve


Creative Commons License

Çağlar T.

Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.8, pp.26-49, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 8
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.26-49

Abstract

Özet: Bu makalenin ana amacı, göç ve ilişkili kavramlar hakkında yaşanmakta olan kavram kargaşasının giderilmesine katkı yapmaktır. Bilindiği üzere göç olgusu ile ilgili pek çok kavram farklı biçimde anlamlandırılmakta ve hatta birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Örneğin, Türkçe literatür ile yazılı – görsel basında sığınmacı, ilticacı, mülteci, göçmen gibi kavramların çok karıştırıldığı ve birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Amaca varmak için öncelikle göç konusu hakkında bir giriş yapılmış ve daha sonra göç türleri ve göç ile ilgili kavramlar, özellikle Uluslararası Göç Örgütü (IOM) kaynakları temel alınarak, tanımlanmaya çalışılmıştır. Varılmak istenen sonuç, göç literatürü bilimsel üretiminde kavram karmaşasının önüne geçmek ve ilgililer tarafından aynı anlamda kullanılan bir göç kavramları terminolojisinin üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göç ile İlgili Kavramlar, Göç Türleri, Göçün Nedenleri