Refah Devleti Bağlamında Almanya'da Yaşlılara İlişkin Temel Haklar


Creative Commons License

ÇAĞLAR T.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.39, no.2, pp.225-243, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.225-243

Abstract

Özet: Bu makalenin temel amacı, refah devleti bağlamında Almanya Federal Cumhuri-yeti'nde yaşlılara yönelik temel hakları tartışmak ve açıklamaktır. Bu amaca varmak için öncelikle refah ve refah devleti kavramları açıklanmış ve tanımlanmıştır. Daha sonra Almanya refah devleti ve Almanya’da hak kavramı tartışılmıştır. İlave olarak, Alman-ya’da yaşlıları güvenceye alan temel haklar incelenmiştir. Genel olarak Almanya’nın sistemsel açıdan bir bütün olarak değerlendirildiğinde yaşlı bakımı ve hakları açısından mevcutlar içerisinde örnek bir refah devleti olduğu sonucuna varılmıştır

Anahtar Kelimeler: Refah, Refah Devleti, Almanya, Yaşlılık, Yaşlı Hakları