Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.169-176, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelrde Tükenmişlik ve İş Doyumunun İncelenmesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, cilt.15, sa.2, ss.71-80, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethics in Pediatric Palliative Care

Anestezi Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.20-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE KATKI SAĞLAMA DURUMLARI

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.39-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun İncelenmesi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Rikets ve Hemşirelik Bakımı

6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017