Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun İncelenmesi


TORUN T., ÇAVUŞOĞLU H.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Hacettepe University Affiliated: Yes