Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.169-176, 2018 (Other Refereed National Journals)

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelrde Tükenmişlik ve İş Doyumunun İncelenmesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, vol.15, no.2, pp.71-80, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ethics in Pediatric Palliative Care

Anestezi Dergisi, vol.25, no.3, pp.20-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİMLERİNE KATKI SAĞLAMA DURUMLARI

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, vol.1, no.2, pp.39-46, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun İncelenmesi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

Rikets ve Hemşirelik Bakımı

6.Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017