Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaokul Öğrencilerinin "Ev Ödevi" Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.563-564

Matematik Başarısını Etkileyen Duyuşsal Özelliklerin Mars Yöntemiyle İncelenmesi

VII. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 01 September 2021

Geniş Ölçekli Sınavların Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin Görme Engelli Bireyler Açısından İncelenmesi

International Pegem Conference on Education , Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, pp.420

Öz Düzenlemeli Öğrenme Üzerine Bir Çalışma

8th International Educational Technology Conference, 6 - 08 May 2008

The Use Of Self-Assessment In Improving Guessing

Science, Education And Time As Our Concern, 29 November - 02 December 2007

Farklı Standart Belirleme Yöntemlerinin Geçme Puanları Üzerine Etkisi

XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 September 2006

Books & Book Chapters

Standart Belirleme

in: TÜM YÖNLERİYLE ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİ, Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR,Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.187-207, 2022

Betimleyici İstatistikler

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Erkan Dinç, Kasım Kıroğlu, Editor, Pegem Akademi, pp.753-775, 2021

Nitel Verilerin Düzenlenmesi ve Sunumu

in: Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Erkan Dinç, Kasım Kıroğlu, Editor, Pegem Akademi, pp.657-667, 2021

Faktöriyel Varyans Analizi

in: Sosyal Bilimler için istatistik, Neşe Güler, Editor, Pegem Akademik Yayıncılık, pp.453-500, 2016

Ek Parametrik olmayan İstatistiksel Testler

in: Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Neşe Güler, Editor, Pegem Akademik Yayıncılık, pp.635-662, 2016

Çok Düzeyli Doğrusal Modelleme

in: Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı, Mustafa Baloğlu, Editor, Nobel Yayınevi, pp.786-861, 2015

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

9

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

4

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals