Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Radyoterapi ve Kemoterapi Uygulanan Hastalarda Dental Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, ss.17-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Role of Radiotherapy /- Chemotherapy in the treatment of Rectal Cancer: Single Center Experience

6th CONGRESS OF THEMEDITERRANEAN MULTIDISCIPLINARY ONCOLOGY FORUM3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ONCOLOGICAL SCIENCES, 27 Kasım - 01 Aralık 2019, cilt.5

A Single Center Experience of Neoadjuvant Radiotherapy in Rectal Cancer

6th CONGRESS OF THEMEDITERRANEAN MULTIDISCIPLINARY ONCOLOGY FORUM3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON ONCOLOGICAL SCIENCES, 27 Kasım - 01 Aralık 2019, cilt.5