Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Teorileri Programı İçin Asgari Koşul Önerileri

Uluslararası SANAD Kongresi 1, Ankara, Turkey, 12 December 2019, pp.511-515

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Tez Bibliyografyası Müzik 1996 2012

4. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.631-640

Yorumculuk Doktorasına Analitik bir Bakış

Kuruluşunun 90. Yılında Musiki Muallim Mektebi Cumhuriyetin Müzik Serüveni, Turkey, 5 - 08 November 2014