Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Developments of children with hearing loss according to the age of diagnosis, amplification, and training in the early childhood period

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, cilt.276, ss.2457-2463, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Understanding family roles perception of the mothers who have cochlear implanted child

Journal of International Advanced Otology, cilt.7, ss.201-207, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigating child raising attitudes of fathers having or not having a child with hearing loss

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, cilt.75, ss.681-685, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Audiological findings in otospondylomegaepiphyseal dysplasia (OSMED) associated with a novel mutation in COL11A2

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.75, ss.433-437, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Depressive emotioning in adolescents with cochlear implant and normal hearing

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, cilt.73, ss.1774-1779, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Auditory processing disorder in children: Definition, assessment and management

Journal of International Advanced Otology, cilt.5, ss.104-115, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of self-esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, cilt.70, ss.1601-1608, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeti Yitimi olan Üniversite Öğrencilerinin Gereksinimleri: Niteliksel ve Niceliksel Araştıram Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.299-309, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Significance of early diagnosis and early intervention in early childhood hearing loss

JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD STUDIES, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comprehensive Analysis Research on Information, Expectations and Satisfaction of Parents of Children with Cochlear Implant

Journal of Communication Disorders, Deaf Studies Hearing Aids, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey

Journal of Hacettepe University Faculty of Health Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Hearing Functions of Music Teachers

Journal of Communication Disorders, Deaf Studies Hearing Aids, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koklear İmplantlı Çocuğa Sahip Olmanın Aile İşlevlerine Etkisi

Turkish Journal of Pediatric Disease, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizde İşitme kayıplı çocukların profili ve tedavi yaklaşımları

HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of speech intelligibility of children with cochlear implants.

Cochlear implants international, ss.367-369, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Opinions on ’xxMeasurement and EvaluationServices of ’xxHacettepe University VocationalSchool of Health Services students

4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Serviceswith International Participation, 15 - 18 Kasım 2017

Investigation of Opinions on Measurement and Evaluation Services of Hacettepe University VocationalSchool of Health Services students

InternationalParticipation-4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 Kasım 2017

2016-2017 Education Year Hacettepe University HealthServices Vocational School Student SatisfactionSurvey Results

InternationalParticipation- 4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 Kasım 2017

Investigation of Opinions on Education Programs andTeaching Servicesof Hacettepe University VocationalSchool of Health Services students

InternationalParticipation-4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 Kasım 2017

2016-2017 Education Year Hacettepe University HealthServices Vocational School Student SatisfactionSurvey Results

4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services with InternationalParticipation, 15 - 18 Kasım 2017

Examination of Opinions on Academic Counseling andGuidance of Hacettepe University Vocational School ofHealth Services students

InternationalParticipation-4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 Kasım 2017

Vocational Schools of Health Services and Internationalization

InternationalParticipation-4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 Kasım 2017

Investigation of Opinions on ’xxEducation Programs andTeaching Services’xx of Hacettepe University VocationalSchool of Health Services students

4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services with InternationalParticipation, 15 Kasım 2017

Musical Perception andMusical Satisfaction inAdults with CochlearImplant

15th Symposium on CochlearImplants inChildren, 26 - 29 Temmuz 2017

Günümüzde İşitme Engelli Bireyler ve Mevcut Durumları

Uluslararası 1.Arama Konferansı, 17 - 18 Mayıs 2017

War and Disability-Early Diagnosis of Hearing Loss,Amplification and Auditory Verbal Re/habilitation

I.International War Terror and Disability Summit, 18 Şubat 2017 - 19 Ocak 2018

Müzikal Algı Testi nin Türkçe Adaptasyon Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

II. İşitme Konuşma ve Ses Bozuklukları Sempozyumu, Türkiye, 08 Ekim 2016

Prematürelerde Erken Konuşma Ve Dil Becerilerinin Araştırılması

Başkent Üniversitesi II.Otoloji, Odyoloji Sempozyumu, Türkiye, 5 - 06 Haziran 2015

Beypazarı Devlet Hastanesi İşitme Taraması Test Bulguları

Başkent 1. Otoloji - Odyoloji Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2014

Koklear İmplantlı Yetişkinlerde Müzik Algısı ve Beğenisi

Başkent ı. Otoloji - Odyoloji Sempozyumu, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2014

Does music therapy affect social skills of stuttering children

7th World Congress on Fluency Disorders, 2 - 05 Temmuz 2012

Kekeme çocuklarda uygulanan müzik terapinin çoklu zekâ alanlarına etkisi

55. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2011

Analyzing sibling relationships of the individuals who have a sibling with hearing aid and cochlear implant

10th EFAS (European Federation of Audiology Societies) Congress, 22 - 25 Haziran 2011

Konuşma Gecikmesi Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Aile Tutumları Açısından İncelenmesi

6. Uluslar arası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, 28 - 30 Mayıs 2011

Effect on family roles of being have a child with cochlear implant

10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 12 - 15 Mayıs 2011

Kekeme Bireylerde Ritim Algısının Değerlendirilmesi

1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Mayıs 2010

Evaluation of speech intelligibility of children with cochlear implant

9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, 14 - 17 Mayıs 2009

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Odyolojisi Lisansüstü Eğitim Programları

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Öğrenci Temsilciler Konseyi, Genç Araştırmacılar Topluluğu, Türkiye, 24 Kasım 2008

Life quality of the adults underwent cochlear implantation

8th EFAS Conference. Joint Meeting with the German Society of Audiology, 6 - 09 Haziran 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Organizational Commitment, Depression, and Burnout among Oncology Clinic Personnel

ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFIC RESEARCH BOOK 2018:HEALTH SCIENCES INTERNAL MEDICINE, Ali Kemal KADİROĞLU, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2018

(Central) Auditory Processing Disorders: Assessment, Diagnosis, and Re/habilitative Approaches

ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFIC RESEARCH BOOK 2018:HEALTH SCIENCES INTERNAL MEDICINE, Ali Kemal KADİROĞLU, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2018