Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A musical perception test for people with hearing loss: Turkish adaptation and normalization of the Music Perception Test (MPT)

Nigerian Journal of Clinical Practice, vol.22, no.12, pp.1669-1674, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Understanding family roles perception of the mothers who have cochlear implanted child

Journal of International Advanced Otology, vol.7, no.2, pp.201-207, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigating child raising attitudes of fathers having or not having a child with hearing loss

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol.75, no.5, pp.681-685, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Audiological findings in otospondylomegaepiphyseal dysplasia (OSMED) associated with a novel mutation in COL11A2

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.75, no.3, pp.433-437, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Depressive emotioning in adolescents with cochlear implant and normal hearing

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol.73, no.12, pp.1774-1779, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Auditory processing disorder in children: Definition, assessment and management

Journal of International Advanced Otology, vol.5, no.1, pp.104-115, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of self-esteem level of adolescents with cochlear implant and normal hearing

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol.70, no.9, pp.1601-1608, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparison of Early Language Skills of Premature and Fullterm Infants

Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-6, 2021 (Other Refereed National Journals)

Needs of Disabled University Students: A Qualitative and Quantitative Research Experience

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.299-309, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

A Comprehensive Analysis Research on Information, Expectations and Satisfaction of Parents of Children with Cochlear Implant

Journal of Communication Disorders, Deaf Studies Hearing Aids, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Significance of early diagnosis and early intervention in early childhood hearing loss

JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD STUDIES, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Auditory perception and language development of newborns with hearing loss in Turkey

Journal of Hacettepe University Faculty of Health Sciences, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on Hearing Functions of Music Teachers

Journal of Communication Disorders, Deaf Studies Hearing Aids, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koklear İmplantlı Çocuğa Sahip Olmanın Aile İşlevlerine Etkisi

Turkish Journal of Pediatric Disease, 2011 (Other Refereed National Journals)

Ülkemizde İşitme kayıplı çocukların profili ve tedavi yaklaşımları

HACETTEPE TIP DERGİSİ, 2011 (Other Refereed National Journals)

Evaluation of speech intelligibility of children with cochlear implants.

Cochlear implants international, pp.367-369, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016-2017 Education Year Hacettepe University HealthServices Vocational School Student SatisfactionSurvey Results

InternationalParticipation- 4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 November 2017

2016-2017 Education Year Hacettepe University HealthServices Vocational School Student SatisfactionSurvey Results

4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services with InternationalParticipation, 15 - 18 November 2017

Investigation of Opinions on Measurement and Evaluation Services of Hacettepe University VocationalSchool of Health Services students

InternationalParticipation-4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 November 2017

Investigation of Opinions on Education Programs andTeaching Servicesof Hacettepe University VocationalSchool of Health Services students

InternationalParticipation-4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 November 2017

Investigation of Opinions on ’xxEducation Programs andTeaching Services’xx of Hacettepe University VocationalSchool of Health Services students

4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services with InternationalParticipation, 15 November 2017

Investigation of Opinions on ’xxMeasurement and EvaluationServices of ’xxHacettepe University VocationalSchool of Health Services students

4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Serviceswith International Participation, 15 - 18 November 2017

Vocational Schools of Health Services and Internationalization

InternationalParticipation-4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 November 2017

Examination of Opinions on Academic Counseling andGuidance of Hacettepe University Vocational School ofHealth Services students

InternationalParticipation-4th National Symposium of Vocational Schools of Health Related Services, 15 - 18 November 2017

Musical Perception andMusical Satisfaction inAdults with CochlearImplant

15th Symposium on CochlearImplants inChildren, 26 - 29 July 2017

Günümüzde İşitme Engelli Bireyler ve Mevcut Durumları

Uluslararası 1.Arama Konferansı, 17 - 18 May 2017

War and Disability-Early Diagnosis of Hearing Loss,Amplification and Auditory Verbal Re/habilitation

I.International War Terror and Disability Summit, 18 February 2017 - 19 January 2018

Müzikal Algı Testi nin Türkçe Adaptasyon Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

II. İşitme Konuşma ve Ses Bozuklukları Sempozyumu, Turkey, 08 October 2016

Prematürelerde Erken Konuşma Ve Dil Becerilerinin Araştırılması

Başkent Üniversitesi II.Otoloji, Odyoloji Sempozyumu, Turkey, 5 - 06 June 2015

Does music therapy affect social skills of stuttering children

7th World Congress on Fluency Disorders, 2 - 05 July 2012

Kekeme çocuklarda uygulanan müzik terapinin çoklu zekâ alanlarına etkisi

55. Türkiye Milli Pediatri Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011

Konuşma Gecikmesi Olan Çocuğa Sahip Ailelerin Aile Tutumları Açısından İncelenmesi

6. Uluslar arası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Eskişehir, 28 - 30 May 2011

Effect on family roles of being have a child with cochlear implant

10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 12 - 15 May 2011

Kekeme Bireylerde Ritim Algısının Değerlendirilmesi

1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Turkey, 12 - 16 May 2010

Evaluation of speech intelligibility of children with cochlear implant

9th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, 14 - 17 May 2009

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Odyolojisi Lisansüstü Eğitim Programları

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Öğrenci Temsilciler Konseyi, Genç Araştırmacılar Topluluğu, Turkey, 24 November 2008

Life quality of the adults underwent cochlear implantation

8th EFAS Conference. Joint Meeting with the German Society of Audiology, 6 - 09 June 2007

Books & Book Chapters

COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE İŞİTSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL EĞİTİM: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

in: KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVID-19) VE İŞİTME YETERSİZLİĞİNDEN ETKİLENMİŞ BİREYLERE YÖNELİK UYGULAMALAR , Yusuf Kemaloğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.59-67, 2020

Children with Hearing Loss During The Covid–19 Pandemic Process

in: General Internal Medicine, Kadiroğlu Ali Kemal, Editor, Akademisyen Publishing House, Ankara, pp.1-12, 2020

Hearing Loss in Children and Early Diagnosis & Early Intervention

in: General Internal Medicine, Kadiroğlu Ali Kemal, Editor, Akademisyen Publishing House, Ankara, pp.109-122, 2020

Organizational Commitment, Depression, and Burnout among Oncology Clinic Personnel

in: ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFIC RESEARCH BOOK 2018:HEALTH SCIENCES INTERNAL MEDICINE, Ali Kemal KADİROĞLU, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2018

(Central) Auditory Processing Disorders: Assessment, Diagnosis, and Re/habilitative Approaches

in: ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFIC RESEARCH BOOK 2018:HEALTH SCIENCES INTERNAL MEDICINE, Ali Kemal KADİROĞLU, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, 2018