Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gençlerde Dijital Flört Şiddetinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve İnternet Bağımlılığı ile İlişkisi

3. ULUSLARARASI KÜRESEL DÜNYADA KADIN KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 03 December 2022, pp.94

Gençlerde Kariyer Geliştirme, Planlama ve Yönetimi

2. Dünya Gençlik Kongresi, Ankara, Turkey, 18 May 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Covid 19 Pandemi Sürecinde Gençlerde İnternet Bağımlılığı Araştırması

ANATOLIAN CONGRESSES 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Van, Turkey, 21 May 2021 Sustainable Development

Gençlerde İşsizlik Kaygısı ve Evlilik Olgunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

7th International Conference on Management and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 May 2021 Sustainable Development

ULUSAL BÜYÜK ANNELER-BÜYÜK BABALAR GÜNÜ

9. ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

EMEKLİLERDE FİNANSAL DAVRANIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

INTERNATIONALCONGRESS OF EURASIAN SOCIAL SCIENCES 2017, 6 - 08 April 2017

Financial Satisfaction and Life Satisfaction: A Turkish Sample

2016 BANGKOK International Conference on Education, Humanities and Social Sciences Research (EHSSR-16), Bangkok, Thailand, 27 December 2016

Financial Satisfaction and Life Satisfaction in Retirement A Turkish Sample

6th International Conference on Trends in Social Sciences and Humanities (TSSH 2016) Bangkok (Thailand), 26 - 27 December 2016

Elderly Consumers And Ethics

2015 International Business & Education Conferences Las Vegas, las vegas, United States Of America, 11 - 14 October 2015

The Study Of Activities With Grandparents Perspectives Of Adolescent Grandchildren

2015 International Business & Education Conferences Las Vegas, las vegas, United States Of America, 11 - 14 October 2015

Intergenerational Solidarity and Life Satisfaction of Adult Parents.

International Business & Education Conferences , Nevada, United States Of America, 11 - 14 October 2015, pp.136

Investigation of the Economic Activities of Single Parent Families

Eight International Conference on Interdisciplinary Social Science, Praha, Czech Republic, 30 July - 01 August 2013, pp.1-2

Single Parent Families: Change in Leisure Consumption

Eight International Conference on Interdisciplinary Social science, Praha, Czech Republic, 30 July - 01 August 2013, pp.1-2

Yaşlı Hizmetine Gereksinim Duyan Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Kır-Kent Dağılımı

ULUSLARARASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR ZİRVESİ, Ankara, Turkey, 2 - 03 January 2013 Sustainable Development

Tek Ebeveynli Ailelerde Tüketim Harcamalarındaki Değişimin İncelenmesi

1th International Congress of the Family and Consumer Sciences, Antalya, Turkey, 12 October 2012

Books & Book Chapters

Elderly Consumers and Technology

in: Research and Reviews in Social, Human and Administrative Sciences Volume 2, KURT Mustafa Batuhan, CEYLAN Ayşe Çatalcalı, ÖZOMAY Zafer, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.95-111, 2021

A Study of Youth in Civil and Political Participation

in: INSAC Advances in Social and Education Sciences, DALKILIÇ, MEHMET, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.309-326, 2021

Covid 19 Pandemi Sürecinde Gençlerin Yaşlılara Yönelik Tutumu Araştırması

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, ERTEKİN İrfan, SÜLÜN Ebru Nalan, KURT Mustafa Batuhan, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.183-202, 2021

Gençlerde İnternet Bağımlılığı Araştırması

in: Gençlik ve Dijital Çağ, Aylin Görgün Baran, Oya Hazer, M. Serhat Öztürk, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.155-165, 2020

Evde Bakımda Sosyal Destek ve Sosyal Bakım Uygulamaları

in: Yaşlılığa Çok Yönlü Bakış-Evde Bakım, İmatullah Akyar, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.181-197, 2018

Büyük Ebeveynler ve Torunları Arasındaki İlişkiler

in: İnter Disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Aylin Görgün Baran, Mehmet Çakır, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.365-375, 2016

YAŞLI TÜKETİCİLER VE YAŞLI TÜKETİCİLERİN BİLGİ İHTİYACI

in: Tüketici Yazıları (IV), BABAOĞUL Müberra, ŞENER Arzu, BUĞDAY Esna Betül, Editor, Eryılmaz Offset Matbaacılık Gazetecilik ve Reklamcılık Ltd. Şti., Ankara, pp.158-171, 2014