General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümü
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Family and Consumer Sciences

Names in Publications: Öztürk, M. Serhat, Öztürk, Serhat

Biography

Doç. Dr. M. Serhat Öztürk Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünde 13 yılı aşkın süredir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.  Kuşaklararası ilişkiler, gençlik ve aile, dijital çağ ve aile, dijital şiddet, dezavantajlı gruplar gibi konularda bir çok akademik çalışma yapan ve dersler veren Doç. Dr. M. Serhat Öztürk; bu çalışmalarının yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür Yardımcısı olarak görev almakta ve kariyer geliştirme, planlama ve yönetimi konusunda çeşitli seminerler ve eğitimler vermektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesinde okuyan bütün öğrencilerin aldığı bir ders olan SEC 500 Kariyer Geliştirme, Planlama ve Yönetimi dersinin sorumluluğunu üstlenmektedir.

Verdiği diğer dersler:

Lisans: Aile ve Tüketici Bilimlerine Giriş, Gençlik ve Aile, İnsan Kaynakları Yönetimi

Yüksek Lisans: Verimlilik İlkeleri, Gençlik ve Aile, Gençlik ve Dijital Çağ

Doktora: Aile içi Şiddet, Kadın ve Girişimcilik

Contact

Email
sozturk@hacettepe.edu.tr
Other Email
mserhatozturk@gmail.com
Web Page
https://avesis.hacettepe.edu.tr/sozturk
Office Phone
+90 312 297 6350
Fax Phone
+90 312 297 6353
Office
İİBF Yeni Bina 3. Kat Aile ve Tüketici Bil. Böl.
Address
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yeni Bina, 3. Kat, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, Çankaya/ANKARA