Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pankreas Nadir Patolojileri ve Travma

Türk Radyoloji Seminerleri, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar