Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Subungual blue naevus presenting with elkonyxis

HONG KONG JOURNAL OF DERMATOLOGY & VENEREOLOGY, cilt.24, sa.2, ss.84-88, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları - 2015 / Excavations, Conservation and Restoration Work at St. Nicholas Church in Demre (Myra) - 2015

Anmed - News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas / Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, cilt.1, sa.2016, ss.1-10, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Koruma ve Onarım Çalışmaları-2012

Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt.35, ss.292-301, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Bizans Döneminde Pamfilya ve Likya’xxda Günlük Kullanımdaki Taş Gereçler

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.63-75, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Likya’xxda Bizans Taş Yapıtları

III. Uluslararası Likya Sempozyumu, cilt.1, ss.209-224, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alanya Müzesi’xxndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri

Araştırma Sonuçları Toplantısı, cilt.22, ss.24-28, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Likya’xxda Bizans Dönemi Araştırmaları

Araştırma Sonuçları Toplantısı, cilt.21, ss.189-200, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Demre-Myra Aziz Nikolaos Kİlisesi Kuzey Ek Yapısının Yeni Bir Değerlendirmesi

Adalya, cilt.4, ss.221-242, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

La sculpture byzantine VII-XII siecles.

Bulletin Correspondance Hellenique, sa.49, ss.123-138, 2000 (Hakemsiz Dergi)

1996 Yılı Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı, Mermer-Taş Buluntular

XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, cilt.3, sa.19, ss.541-566, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Demre’deki H. Nikolaos Kilisesi Liturjik Mekânları

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.159-173, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demre, Aziz Nikolaos Kilisesi!ndeki Trapez Kesitli Levhalar

Adalya, cilt.2, sa.1, ss.235-247, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı Koruma ve Onarım Çalışmaları 2015

Uluslararası 38. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları, Edirne, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2016

Demre Myra Aziz Nikolaos Kİlisesi Kazı Koruma ve Onarım Çalışmaları

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24 - 29 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Mimari Plastik Buluntular: Liturjik Kuruluşlar ve Liturjik Mekanlar ile İlişkisi

Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları, Sema Doğan, Editör, Homer Yayın Evi, İstanbul, ss.301-328, 2018

Kaynaklar Eşliğinde Aziz Nikolaos Kilisesi Tarihi

Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları, Sema Doğan, Ebru Fatma Fındık, Editör, Homer Yayın Evi, İstanbul, ss.35-62, 2018

Demre-Myra Aziz Nikolaos Kİlisesi

Arkeoloji-Sanat, İstanbul, 2014

Bizans Sanatında Yaşam Haçı Motifi ve Alanya Müzesi’xxndeki Bir Bizans Sütun Başlığı

Ebru Parman’xxa Armağan, Oğuz Alp, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayını, ss.139-154, 2009

Bizans Mimarlığında Liturjik İşlevli Taş Yapıtlarda Terminoloji Sorunu

Sanat Tarihinde Terminoloji Sorunları Semineri I, M. Sacit Pekak, Editör, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Ankara, ss.31-41, 2005

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’xxndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri

Anadolu Medeniyetler Müzesi Yıllığı, Kültür Bakanlığı Anadolu Medeniyetler Müzesi, Editör, Anadolu Medeniyetleri Müzesini Koruma ve Yaşatma Derneği, Ankara, ss.265-299, 2001