Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları - 2015 / Excavations, Conservation and Restoration Work at St. Nicholas Church in Demre (Myra) - 2015

Anmed - News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas / Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri, vol.1, no.2016, pp.1-10, 2016 (Non-Refreed Journal)

Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Koruma ve Onarım Çalışmaları-2012

Kazı Sonuçları Toplantısı, vol.35, pp.292-301, 2014 (Non-Refreed Journal)

Bizans Döneminde Pamfilya ve Likya’xxda Günlük Kullanımdaki Taş Gereçler

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.63-75, 2007 (Other Refereed National Journals)

Likya’xxda Bizans Taş Yapıtları

III. Uluslararası Likya Sempozyumu, vol.1, pp.209-224, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alanya Müzesi’xxndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri

Araştırma Sonuçları Toplantısı, vol.22, pp.24-28, 2004 (Non-Refreed Journal)

Likya’xxda Bizans Dönemi Araştırmaları

Araştırma Sonuçları Toplantısı, vol.21, pp.189-200, 2004 (Non-Refreed Journal)

La sculpture byzantine VII-XII siecles.

Bulletin Correspondance Hellenique, no.49, pp.123-138, 2000 (Non-Refreed Journal)

1996 Yılı Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı, Mermer-Taş Buluntular

XIX. Kazı Sonuçları Toplantısı, vol.3, no.19, pp.541-566, 1998 (Non-Refreed Journal)

Demre’deki H. Nikolaos Kilisesi Liturjik Mekânları

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.159-173, 1998 (Other Refereed National Journals)

Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısının Ortaçağ Araştırmalarına Katkıları

Ortaçağ Kazı ve Araştırmaları, vol.9, pp.87-102, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Demre, Aziz Nikolaos Kilisesi!ndeki Trapez Kesitli Levhalar

Adalya, vol.2, no.1, pp.235-247, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Demre Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı Koruma ve Onarım Çalışmaları 2015

Uluslararası 38. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sonuçları, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016

Demre Myra Aziz Nikolaos Kİlisesi Kazı Koruma ve Onarım Çalışmaları

37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24 - 29 May 2015

Books & Book Chapters

Mimari Plastik Buluntular: Liturjik Kuruluşlar ve Liturjik Mekanlar ile İlişkisi

in: Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları, Sema Doğan, Editor, Homer Yayın Evi, İstanbul, pp.301-328, 2018

Kaynaklar Eşliğinde Aziz Nikolaos Kilisesi Tarihi

in: Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları, Sema Doğan, Ebru Fatma Fındık, Editor, Homer Yayın Evi, İstanbul, pp.35-62, 2018

Demre-Myra Aziz Nikolaos Kİlisesi

Arkeoloji-Sanat, İstanbul, 2014

Bizans Sanatında Yaşam Haçı Motifi ve Alanya Müzesi’xxndeki Bir Bizans Sütun Başlığı

in: Ebru Parman’xxa Armağan, Oğuz Alp, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, pp.139-154, 2009

Bizans Mimarlığında Liturjik İşlevli Taş Yapıtlarda Terminoloji Sorunu

in: Sanat Tarihinde Terminoloji Sorunları Semineri I, M. Sacit Pekak, Editor, Türk-İngiliz Kültür Derneği, Ankara, pp.31-41, 2005

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’xxndeki Bizans Dönemi Taş Eserleri

in: Anadolu Medeniyetler Müzesi Yıllığı, Kültür Bakanlığı Anadolu Medeniyetler Müzesi, Editor, Anadolu Medeniyetleri Müzesini Koruma ve Yaşatma Derneği, Ankara, pp.265-299, 2001